Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Μελέτη περίπτωσης: κτίριο Κεράνη
Τίτλος:Exploitation of public property. Case study: Keranis building
Κύρια Υπευθυνότητα:Σκαρλάτος, Δημοσθένης Κ.
Επιβλέπων:Ροβολής, Αντώνης
Θέματα:
Keywords:Ακίνητη περιουσία, ελληνικό δημόσιο, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικά ακίνητα, κτίριο Κεράνη, leasing, sale and lease back, ΤΑΙΠΕΔ, δημοσιονομικό όφελος
Real estate, Greek state, local government, state property, government agencies, Keranis building, leasing, sale and lease back, TAIPED, public benefit
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Μέσα στο πλαίσιο της δεκαετούς οικονομικής κρίσης που βιώνουν τα δημοσιονομικά της Ελλάδας (2009-2019), είναι επιτακτική ανάγκη η διαχείριση και αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. Ο μετασχηματισμός της απλής κυριότητας και της ενίοτε τυπικής καταγραφής των ακινήτων σε ενεργή, διαρκή και δυναμική εφαρμογή πολιτικών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, αποτελεί την εξέλιξη της παραδοσιακής αντίληψης του κράτους ως ανενεργό ιδιοκτήτη της δημόσιας περιουσίας σε μια αντίληψη του κράτους ως επιχειρηματία. Τα δημόσια ακίνητα γίνονται όλο και περισσότερο πλέον αντιληπτά ως στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία ενός δημοσίου φορέα καθώς λαμβάνουν χώρα πρακτικές και διαδικασίες της ιδιωτικής οικονομίας. Γενικότερα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι όποιος και να είναι ο τρόπος εκμετάλλευσης ενός δημόσιου ακινήτου η οικονομική επίπτωση θα είναι πάντα θετικότερη από το να μην αξιοποιούταν καθόλου. Συμπληρωματικά όμως με το παραπάνω, καθίσταται αναγκαία η αναλυτική καταγραφή και διαχείριση των ακινήτων ώστε να μεγιστοποιηθεί το προσδοκώμενο όφελος. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει την αποτύπωση της θεσμικής και λειτουργικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα ο τομέας της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου στην Ελλάδα, κατά την περίοδο εκπόνησης της (2019). Στοχεύοντας στην αντιπροσωπευτικότερη διαχρονική απεικόνιση των παραπάνω, μελετά τις ενέργειες διαχείρισης και αξιοποίησης που πραγματοποίησε το ελληνικό δημόσιο για μια χαρακτηριστική περίπτωση κρατικού ακινήτου, του κτιρίου της πρώην καπνοβιομηχανίας Κεράνης, η διαχείριση και η αξιοποίηση του οποίου, χαρακτηρίστηκε από κωλυσιεργία, καθυστερήσεις και διστακτικότητα. Οι ενέργειες και οι παραλείψεις του κράτους και των εκτελεστικών του οργάνων, οδήγησαν σε περιττές δαπάνες, αντιδράσεις, έριδες, δικαστικές διαμάχες, εισαγγελικά πορίσματα, γεγονότα που δύνανται να αποδώσουν σε μικρογραφία τις παθογένειες, τα αδύναμα σημεία και τα κακώς κείμενα του τομέα της αξιοποίησης των κρατικών ακινήτων, τα οποία επιδέχονται και χρήζουν βελτίωσης.
Abstract:Due to the ten-year economic crisis experienced in Greece (2009-2019), it is necessary to manage and exploit real estate assets owned by central government, local government, social security organizations, public enterprises and other public legal entities. The transformation of ownership of government property assets into a dynamic implementation of real estate utilization policies makes the state acting as a businessman. Private economy practices and processes are taking place more and more. By analyzing the economic impact of the use of real estate owned by the state, can be said that exploiting the public property the economic impact will always be more positive than not to use this property at all. However, in addition to this, it is necessary to analyze the management of the real estate in order to maximize the anticipated benefit. This master diploma thesis aims to capture the "image" of the current situation in which the sector of public real estate is being in Greece (2019). Focusing on the more representative diachronic image of the above, it studies the management and exploitation actions undertaken by the Greek government for a typical case of state property, the Keranis building, the management and exploitation of which was characterized by obstruction, delays and hesitation. The actions and omissions of the State and its executive bodies have led to unnecessary costs, reactions, courts litigations, prosecutions, events that may image the pathogens, weaknesses and maladministration in the field of exploitation state property, facts that need a clear improvement.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 79-89
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_SkarlatosDi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο