Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το ηγετικό προφίλ των δημοσιογράφων-παρουσιαστών και ο ρόλος τους στο μεταβαλλόμενο τοπίο των ΜΜΕ
Τίτλος:Τhe leadership profile of Greek TV journalists and how this is shaped within the changing landscape of domestic media
Κύρια Υπευθυνότητα:Πολυζώη, Ευθυμία (Έφη) Π.
Επιβλέπων:Ιορδάνογλου, Δήμητρα
Θέματα:
Keywords:Ηγέτης των ΜΜΕ, δημοσιογράφος-παρουσιαστής, τηλεόραση, social media, μεταβαλλόμενο μιντιακό τοπίο, ενσυναίσθηση
Media Leader, TV journalist, television, social media, changing media landscape, empathy
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα έρευνα ασχολείται με το ηγετικό προφίλ των Ελλήνων δημοσιογράφων-παρουσιαστών και πώς αυτό διαμορφώνεται στο μεταβαλλόμενο τοπίο των εγχώριων ΜΜΕ. Σε ένα τοπίο, δηλαδή, που χαρακτηρίστηκε από μια δεκαετία ραγδαίων εξελίξεων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών αλλά και τεχνολογικών, που καθόρισαν και καθορίζουν τον παγκόσμιο χάρτη των ΜΜΕ. Σε όλες αυτές τις εξελίξεις έρχεται να προστεθεί και η πανδημία του Covid-19 στο επίκεντρο της οποίας εξελίχθηκε και η παρούσα έρευνα. Οκτώ (8) καταξιωμένοι δημοσιογράφοι παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης περιγράφουν το πώς διαμορφώθηκε το τοπίο των ελληνικών ΜΜΕ αυτά τα χρόνια των μεγάλων αλλαγών, με ποιο τρόπο επηρεάστηκαν τα βασικά Μέσα και κυρίως η τηλεόραση και κατά συνέπεια ο ρόλος των βασικών εκπροσώπων της. Από τον αγγελιοφόρο που φέρνει την κακή είδηση και άρα «αποτελεί μισητό πρόσωπο» μέχρι τα «λάθη των ίδιων των δημοσιογράφων» που πήραν θέση στην περίοδο των Μνημονίων και του δημοψηφίσματος του 2015, οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα εξηγούν πώς χάθηκε η εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού και πώς κατάφεραν να τη διατηρήσουν όσοι τη διατήρησαν ή να την επανακτήσουν, αντίστοιχα. Επίσης υποστηρίζουν ότι απέναντι στην επέλαση των social media έχουν ως βασικά όπλα τη μόρφωση και τις γνώσεις, την εμπειρία και πάνω από όλα την αξιοπιστία. Παραδέχονται όλοι, ωστόσο, ότι ο εκσυγχρονισμός είναι απαραίτητος για τη διατήρηση του ηγετικού προφίλ των δημοσιογράφων- παρουσιαστών που πλέον πρέπει να έχουν αυξημένα ταλέντα και δυνατότητες. Η νέα υγειονομική κρίση που είναι ακόμη σε εξέλιξη, όσο γράφεται και η παρούσα μελέτη, μπαίνει επίσης στο πλάνο μαζί με τις συνέπειές της, πολλές από τις οποίες ακόμα αναμένονται. Αλλάζει, έτσι και η προσέγγιση για το ποια κρίσιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να καλλιεργήσουν οι σύγχρονοι ηγέτες των ΜΜΕ και συνεπώς οι δημοσιογράφοι-παρουσιαστές με στόχο τη διατήρηση του ρόλου τους απέναντι στο αγαθό της ενημέρωσης των πολιτών και πάντα με υψηλή ενσυναίσθηση απέναντι στα προβλήματα της κοινωνίας.
Abstract:The current dissertation examines the leadership profile of Greek TV journalists and how this is shaped within the changing landscape of domestic media. In a landscape that is characterized by a decade of rapid economic, social, political, and technological developments that defined and are still defining the global map of the media. To all these developments comes the Covid-19 pandemic, in the epicenter of which this research has evolved. Eight (8) distinguished TV journalists of Greek television describe how the landscape of Greek media was transformed during the previous years how the main media, and especially television was affected, and consequently the evolving role of its main representatives. From the messenger, who brings the bad news and thus “is a hateful person” to the “mistakes of the journalists themselves” who took a stand in the period of the Memoranda and the referendum of 2015, the participants of this research explain how the trust of the television audience was lost and how those who retained it managed to maintain it or regain it, respectively. They also argue that as basic weapons against the advent of social media, they use the education, the knowledge, the experience, and, above all, the reliability. They all admit, however, that a technological transformation is necessary to maintain their leading profile as TV journalists who, nowadays, must have increased talents and potential. The new health crisis that is still in progress as the present thesis is being written, also is considered, along with its consequences, many of which are still expected. Thus, the approach is changing also with regard to the critical attributes that future media leaders should cultivate in order to maintain their role towards the good of Public Information and also exhibit high levels of empathy towards the problems of society.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 70-76
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_PolyzoiEf_4118M038.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο