Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Cesare Lombroso και Ευρω-Αμερικανοί επίγονοι: προσεγγίσεις της γυναίκας εγκληματία
Τίτλος:Cesare Lombroso and Euro-American descendants: approaches of criminal woman
Κύρια Υπευθυνότητα:Σερίφη, Παναγιώτα Χ.
Επιβλέπων:Λάζος, Γρηγόρης
Θέματα:
Keywords:Εγκληματική ανθρωπολογία, C. Lombroso, Γυναίκα Εγκληματίας, αταβισμός
Criminal anthropology, C.Lombroso, Criminal woman, atavism
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι πρώτες επιστημονικές μελέτες του εγκληματικού φαινομένου, απαλλαγμένες από θεολογικές και μεταφυσικές εξηγήσεις, επιχειρήθηκαν με τις βιολογικές θεωρίες στα τέλη του 18ου αιώνα και τον 19ο αιώνα. Οι πρώτες θεωρήσεις για το έγκλημα προέκυψαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Αμερική και Ευρώπη. Οι Rush, Pinel και Prichard προσέγγισαν την εγκληματική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής αλλοίωσης μέσα από την θεωρία της ηθικής παραφροσύνης. Σχεδόν σύγχρονη της θεωρίας της ηθικής παραφροσύνης, η επιστήμη της φρενολογίας με κύριους εκφραστές τους Gall και Spurzheim, επιχείρησε να εξηγήσει εν γένει την ανθρώπινη συμπεριφορά χαρτογραφώντας τον εγκέφαλο και χωρίζοντάς το σε όργανα τα οποία ήταν υπεύθυνα για κάθε έκφανση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μια παρόμοια προσπάθεια έγινε και από τον Broca, ο οποίος εστίασε κατά βάση στο μέγεθος του κρανίου και της χωρητικότητας αυτού, αλλά και προχωρώντας σε ανθρωπομετρικές μελέτες. Οι θεωρίες του εξελικτισμού και του εκφυλισμού και η ιδέα της κληρονομικότητας των εκφυλιστικών καταστάσεων από γενιά σε γενιά, ήταν ζητήματα που επηρέασαν την εγκληματολογική σκέψη του Lombroso. Στα παραπάνω επιστημονικά ρεύματα μεταξύ άλλων που δεν παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, κράτησε ο Lombroso για να χτίσει την θεωρία του γεννημένου άνδρα και γυναίκας εγκληματία. Με καθαρά θετικιστικό τρόπο ο Lombroso, καινοτόμησε δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη θεωρία για το εγκληματικό φαινόμενο. Μια θεωρία που ενισχύονταν από διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως, της ιατρικής, της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας αλλά και της νομικής. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προσέγγιση της γυναίκας εγκληματία, όπως αύτη επιχειρήθηκε από τον Lombroso, ο οποίος μέσα από το έργο του δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να αναδείξει την ανωτερότητα του άνδρα μέσα από την οριοθέτηση της γυναικείας ύπαρξης, ορίζοντάς την ως κατώτερη του άνδρα, με μειωμένες πνευματικές και σωματικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες σε σχέση με αυτές του άνδρα.
Abstract:The first scientific studies of criminal phenomenon were attempted through biological theories in the end of 18th century and 19th century and criminal theories occurred rather contemporaneously in America and Europe. Rush, Pinel and Prichard approached the criminal behavior as a consequence of deterioration of the brain, through the theory of moral insanity. Almost coeval with the theory of moral insanity the science of phrenology, with foremost exponents Gall and Spurzheim, attempted to explain human behavior as a whole, by charting the brain and separating it in organs responsible for every aspect of human behavior. In a similar attempt Broca focused mainly on the size and the capacity of the cranium by proceeding to anthropometric studies. Evolutionism and degeneration theory, together with, the idea that degenerative aberrations are inherited and transmitted from one generation to the next, were issues that influenced Lombroso’s criminological thinking. All the above scientific trends were used by Lombroso so as to build his ‘born criminal’ theory. In a clearly positive manner Lombroso innovated by creating a fully fledged theory about the criminal phenomenon. Lombroso’s theory was underpinned by various scientific fields such as medicine, anthropology, psychology as well as, jurisprudence. The way Lombroso approached the criminal woman is of great importance, considering that he did nothing more than to illustrate man’s superiority over woman’s by setting the borders of womanliness defining women as inferior human beings possessing poor mental, physical and social skills compared to those of men.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 50-55
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_SerifiPa_3217M015.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο