Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το προσφυγικό ζήτημα: δρώντες και δημόσιες πολιτικές
Τίτλος:The migration issue: action groups and public policies
Κύρια Υπευθυνότητα:Κοντολάτου, Άννα-Μαρία Γ.
Επιβλέπων:Ψύλλα, Μαριάννα,
Θέματα:
Keywords:Προσφυγικό, ομάδες δράσης, δημόσιες πολιτικές, μίντια
Migration issue, refugees, action groups, public policies, media
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα έρευνα, ως βασική προβληματική τίθεται η επικοινωνιακή και πολιτική διάσταση του προσφυγικού ζητήματος. Το θέμα του εμφυλίου πολέμου στη Συρία αποτελεί ένα μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα, που τα τελευταία χρόνια επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Η προσφυγική κρίση αποτέλεσε τομή τόσο για τον ελληνικό, όσο και για τον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο, αφού αποτελεί ζήτημα στο οποίο εμπλέκονται πολλαπλοί δρώντες και άπτεται σε διάφορους τομείς της σύγχρονης δημόσιας σφαίρας, όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική των κρατών μελών της Ε.Ε, τα ΜΜΕ. Η μελέτη μας λοιπόν, επικεντρώνεται στο να εξετάσουμε το εν λόγω ζήτημα ως φαινόμενο δράσης, θέτοντας ως σημεία αναφοράς τις δημόσιες πολιτικές και τις συλλογικότητες δράσης. Οι συνθήκες υποδοχής, οι δημόσιες πολιτικές για την αντιμετώπιση των μεγάλων εισροών προσφύγων, αλλά κυρίως οι δράσεις αλληλεγγύης και οι συλλογικότητες στα ελληνικά νησιά αποτελούν τα σημεία, στα οποία επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Από την άλλη πλευρά, τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα social media, θα μας απασχολήσουν αφού χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επικοινωνιακής δράσης από τους δρώντες με στόχο την ανάδυση των διακυβευμάτων τους στη θεματική ατζέντα του δημοσίου χώρου, αλλά και τη νομιμοποίηση του κοινωνικού προβλήματος και λειτουργούν ως μοχλός πίεσης προς τον κρατικό μηχανισμό. Αναλυτικότερα, η επιστημολογική οπτική μας εξετάζει πως η πολιτική και επικοινωνιακή άσκηση της δράσης παρεισφρέει στη δημόσια συζήτηση για το προσφυγικό, ξεκινώντας είτε από το ίδιο το άτομο, είτε μέσα από τις συλλογικότητες που δημιουργούνται, είτε μέσω του μιντιακού λόγου(παραδοσιακά και νέα μέσα) και εν τέλει κατά πόσον κατορθώνει να φτάσει στον εκάστοτε αποδέκτη, είτε πρόκειται για την κοινή γνώμη, είτε για τον κρατικό μηχανισμό, ασκώντας πιέσεις για την επίλυση του ζητήματος. Σε συσχετισμό με τα ανωτέρω και αναφορικά με τα πορίσματα της έρευνας μας, οι ποικίλες ομάδες δράσης ως μοχλός πίεσης για τον κρατικό μηχανισμό, έχουν κατορθώσει να συνεισφέρουν σημαντικά στο πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης και να το αναδύσουν στη θεματική διάταξη του δημοσίου χώρου, πετυχαίνοντας την αναγνώριση της σημασίας και της επιτακτικής ανάγκης αντιμετώπισης του και σταδιακά στην αποδοχή από ορισμένους ιθύνοντες ή θεσμούς, της εγγραφής του στις θεσμικές ατζέντες των κυβερνητικών αρχών. Ο εθελοντισμός, όπως προέκυψε από την ανάλυση των πληροφοριών και των κειμένων των websites των ΜΚΟ, ως βασικό χαρακτηριστικό των δρώντων έχει αναδειχτεί ως αξία μέσα στα πλαίσια του δημοσίου χώρου μέσω των ομάδων δράσης. Οι κάτοικοι της Λέσβου και των ελληνικών νησιών παρουσιάστηκαν από τα ΜΜΕ ως παράδειγμα ανθρωπιάς διεθνώς. Επιπροσθέτως, τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα social media, λειτούργησαν ως εργαλεία προβολής για τους δρώντες οι οποίοι με βήμα το διαδίκτυο, κοινοποίησαν δημόσια την άποψη τους επί του προσφυγικού ζητήματος με στόχο την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Η ίδια η κοινή γνώμη λοιπόν συμμετέχει στην πληροφοριακή διαδικασία με αρωγό τα νέα Μέσα, αναδιαμορφώνοντας τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την προσφυγική κρίση. Τέλος, οι δημόσιες πολιτικές, οι οποίες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του προσφυγικού, κρίνεται απαραίτητη από την Ευρώπη, η υιοθέτηση μιας ανθρωποκεντρικής πολιτικής, απαλλαγμένης από την ξενοφοβία, το ρατσισμό, και τις λογικές ασφαλείας και ελέγχου, που θέτει στο επίκεντρο τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, την προστασία των δικαιωμάτων τους, την ομαλή ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Επί του συνόλου της έρευνας μας, κατανοήσαμε την πολύπλευρη διάσταση της προσφυγικής κρίσης και κυρίως πως η επικοινωνιακή και πολιτική άσκηση της δράσης παρεισφρέει στη δημόσια συζήτηση επί του προσφυγικού, ως αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου δημοσίου χώρου και του πολιτικού πεδίου που τίθενται συνεχώς υπό αναθεώρηση, ως χώροι διαβουλεύσεων και διαντιδράσεων ανάμεσα στους ιθύνοντες και την κοινωνία των πολιτών. Παρόλα αυτά, η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, θα είναι το ευρωπαϊκό ζήτημα των ετών που έρχονται. Συνεπώς, η προοδευτική πολιτική στις μέρες μας, οφείλει να σχοινοβατεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, υπό τις οποίες εκδηλώνεται η διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας. Στην παρούσα έρευνα, ως βασική προβληματική τίθεται η επικοινωνιακή και πολιτική διάσταση του προσφυγικού ζητήματος. Το θέμα του εμφυλίου πολέμου στη Συρία αποτελεί ένα μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα, που τα τελευταία χρόνια επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Η προσφυγική κρίση αποτέλεσε τομή τόσο για τον ελληνικό, όσο και για τον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο, αφού αποτελεί ζήτημα στο οποίο εμπλέκονται πολλαπλοί δρώντες και άπτεται σε διάφορους τομείς της σύγχρονης δημόσιας σφαίρας, όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική των κρατών μελών της Ε.Ε, τα ΜΜΕ. Η μελέτη μας λοιπόν, επικεντρώνεται στο να εξετάσουμε το εν λόγω ζήτημα ως φαινόμενο δράσης, θέτοντας ως σημεία αναφοράς τις δημόσιες πολιτικές και τις συλλογικότητες δράσης. Οι συνθήκες υποδοχής, οι δημόσιες πολιτικές για την αντιμετώπιση των μεγάλων εισροών προσφύγων, αλλά κυρίως οι δράσεις αλληλεγγύης και οι συλλογικότητες στα ελληνικά νησιά αποτελούν τα σημεία, στα οποία επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Από την άλλη πλευρά, τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα social media, θα μας απασχολήσουν αφού χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επικοινωνιακής δράσης από τους δρώντες με στόχο την ανάδυση των διακυβευμάτων τους στη θεματική ατζέντα του δημοσίου χώρου, αλλά και τη νομιμοποίηση του κοινωνικού προβλήματος και λειτουργούν ως μοχλός πίεσης προς τον κρατικό μηχανισμό. Αναλυτικότερα, η επιστημολογική οπτική μας εξετάζει πως η πολιτική και επικοινωνιακή άσκηση της δράσης παρεισφρέει στη δημόσια συζήτηση για το προσφυγικό, ξεκινώντας είτε από το ίδιο το άτομο, είτε μέσα από τις συλλογικότητες που δημιουργούνται, είτε μέσω του μιντιακού λόγου(παραδοσιακά και νέα μέσα) και εν τέλει κατά πόσον κατορθώνει να φτάσει στον εκάστοτε αποδέκτη, είτε πρόκειται για την κοινή γνώμη, είτε για τον κρατικό μηχανισμό, ασκώντας πιέσεις για την επίλυση του ζητήματος. Σε συσχετισμό με τα ανωτέρω και αναφορικά με τα πορίσματα της έρευνας μας, οι ποικίλες ομάδες δράσης ως μοχλός πίεσης για τον κρατικό μηχανισμό, έχουν κατορθώσει να συνεισφέρουν σημαντικά στο πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης και να το αναδύσουν στη θεματική διάταξη του δημοσίου χώρου, πετυχαίνοντας την αναγνώριση της σημασίας και της επιτακτικής ανάγκης αντιμετώπισης του και σταδιακά στην αποδοχή από ορισμένους ιθύνοντες ή θεσμούς, της εγγραφής του στις θεσμικές ατζέντες των κυβερνητικών αρχών. Ο εθελοντισμός, όπως προέκυψε από την ανάλυση των πληροφοριών και των κειμένων των websites των ΜΚΟ, ως βασικό χαρακτηριστικό των δρώντων έχει αναδειχτεί ως αξία μέσα στα πλαίσια του δημοσίου χώρου μέσω των ομάδων δράσης. Οι κάτοικοι της Λέσβου και των ελληνικών νησιών παρουσιάστηκαν από τα ΜΜΕ ως παράδειγμα ανθρωπιάς διεθνώς. Επιπροσθέτως, τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα social media, λειτούργησαν ως εργαλεία προβολής για τους δρώντες οι οποίοι με βήμα το διαδίκτυο, κοινοποίησαν δημόσια την άποψη τους επί του προσφυγικού ζητήματος με στόχο την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Η ίδια η κοινή γνώμη λοιπόν συμμετέχει στην πληροφοριακή διαδικασία με αρωγό τα νέα Μέσα, αναδιαμορφώνοντας τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την προσφυγική κρίση. Τέλος, οι δημόσιες πολιτικές, οι οποίες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του προσφυγικού, κρίνεται απαραίτητη από την Ευρώπη, η υιοθέτηση μιας ανθρωποκεντρικής πολιτικής, απαλλαγμένης από την ξενοφοβία, το ρατσισμό, και τις λογικές ασφαλείας και ελέγχου, που θέτει στο επίκεντρο τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, την προστασία των δικαιωμάτων τους, την ομαλή ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Επί του συνόλου της έρευνας μας, κατανοήσαμε την πολύπλευρη διάσταση της προσφυγικής κρίσης και κυρίως πως η επικοινωνιακή και πολιτική άσκηση της δράσης παρεισφρέει στη δημόσια συζήτηση επί του προσφυγικού, ως αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου δημοσίου χώρου και του πολιτικού πεδίου που τίθενται συνεχώς υπό αναθεώρηση, ως χώροι διαβουλεύσεων και διαντιδράσεων ανάμεσα στους ιθύνοντες και την κοινωνία των πολιτών. Παρόλα αυτά, η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, θα είναι το ευρωπαϊκό ζήτημα των ετών που έρχονται. Συνεπώς, η προοδευτική πολιτική στις μέρες μας, οφείλει να σχοινοβατεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, υπό τις οποίες εκδηλώνεται η διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας. Στην παρούσα έρευνα, ως βασική προβληματική τίθεται η επικοινωνιακή και πολιτική διάσταση του προσφυγικού ζητήματος. Το θέμα του εμφυλίου πολέμου στη Συρία αποτελεί ένα μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα, που τα τελευταία χρόνια επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Η προσφυγική κρίση αποτέλεσε τομή τόσο για τον ελληνικό, όσο και για τον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο, αφού αποτελεί ζήτημα στο οποίο εμπλέκονται πολλαπλοί δρώντες και άπτεται σε διάφορους τομείς της σύγχρονης δημόσιας σφαίρας, όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική των κρατών μελών της Ε.Ε, τα ΜΜΕ. Η μελέτη μας λοιπόν, επικεντρώνεται στο να εξετάσουμε το εν λόγω ζήτημα ως φαινόμενο δράσης, θέτοντας ως σημεία αναφοράς τις δημόσιες πολιτικές και τις συλλογικότητες δράσης. Οι συνθήκες υποδοχής, οι δημόσιες πολιτικές για την αντιμετώπιση των μεγάλων εισροών προσφύγων, αλλά κυρίως οι δράσεις αλληλεγγύης και οι συλλογικότητες στα ελληνικά νησιά αποτελούν τα σημεία, στα οποία επικεντρώνουμε την προσοχή μας. Από την άλλη πλευρά, τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα social media, θα μας απασχολήσουν αφού χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επικοινωνιακής δράσης από τους δρώντες με στόχο την ανάδυση των διακυβευμάτων τους στη θεματική ατζέντα του δημοσίου χώρου, αλλά και τη νομιμοποίηση του κοινωνικού προβλήματος και λειτουργούν ως μοχλός πίεσης προς τον κρατικό μηχανισμό. Αναλυτικότερα, η επιστημολογική οπτική μας εξετάζει πως η πολιτική και επικοινωνιακή άσκηση της δράσης παρεισφρέει στη δημόσια συζήτηση για το προσφυγικό, ξεκινώντας είτε από το ίδιο το άτομο, είτε μέσα από τις συλλογικότητες που δημιουργούνται, είτε μέσω του μιντιακού λόγου(παραδοσιακά και νέα μέσα) και εν τέλει κατά πόσον κατορθώνει να φτάσει στον εκάστοτε αποδέκτη, είτε πρόκειται για την κοινή γνώμη, είτε για τον κρατικό μηχανισμό, ασκώντας πιέσεις για την επίλυση του ζητήματος. Σε συσχετισμό με τα ανωτέρω και αναφορικά με τα πορίσματα της έρευνας μας, οι ποικίλες ομάδες δράσης ως μοχλός πίεσης για τον κρατικό μηχανισμό, έχουν κατορθώσει να συνεισφέρουν σημαντικά στο πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης και να το αναδύσουν στη θεματική διάταξη του δημοσίου χώρου, πετυχαίνοντας την αναγνώριση της σημασίας και της επιτακτικής ανάγκης αντιμετώπισης του και σταδιακά στην αποδοχή από ορισμένους ιθύνοντες ή θεσμούς, της εγγραφής του στις θεσμικές ατζέντες των κυβερνητικών αρχών. Ο εθελοντισμός, όπως προέκυψε από την ανάλυση των πληροφοριών και των κειμένων των websites των ΜΚΟ, ως βασικό χαρακτηριστικό των δρώντων έχει αναδειχτεί ως αξία μέσα στα πλαίσια του δημοσίου χώρου μέσω των ομάδων δράσης. Οι κάτοικοι της Λέσβου και των ελληνικών νησιών παρουσιάστηκαν από τα ΜΜΕ ως παράδειγμα ανθρωπιάς διεθνώς. Επιπροσθέτως, τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα social media, λειτούργησαν ως εργαλεία προβολής για τους δρώντες οι οποίοι με βήμα το διαδίκτυο, κοινοποίησαν δημόσια την άποψη τους επί του προσφυγικού ζητήματος με στόχο την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Η ίδια η κοινή γνώμη λοιπόν συμμετέχει στην πληροφοριακή διαδικασία με αρωγό τα νέα Μέσα, αναδιαμορφώνοντας τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την προσφυγική κρίση. Τέλος, οι δημόσιες πολιτικές, οι οποίες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση του προσφυγικού, κρίνεται απαραίτητη από την Ευρώπη, η υιοθέτηση μιας ανθρωποκεντρικής πολιτικής, απαλλαγμένης από την ξενοφοβία, το ρατσισμό, και τις λογικές ασφαλείας και ελέγχου, που θέτει στο επίκεντρο τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων, την προστασία των δικαιωμάτων τους, την ομαλή ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Επί του συνόλου της έρευνας μας, κατανοήσαμε την πολύπλευρη διάσταση της προσφυγικής κρίσης και κυρίως πως η επικοινωνιακή και πολιτική άσκηση της δράσης παρεισφρέει στη δημόσια συζήτηση επί του προσφυγικού, ως αναπόσπαστο μέρος του σύγχρονου δημοσίου χώρου και του πολιτικού πεδίου που τίθενται συνεχώς υπό αναθεώρηση, ως χώροι διαβουλεύσεων και διαντιδράσεων ανάμεσα στους ιθύνοντες και την κοινωνία των πολιτών. Παρόλα αυτά, η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, θα είναι το ευρωπαϊκό ζήτημα των ετών που έρχονται. Συνεπώς, η προοδευτική πολιτική στις μέρες μας, οφείλει να σχοινοβατεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, υπό τις οποίες εκδηλώνεται η διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας.
Abstract:In this research, as the basic problem arises the communicative and political dimension of the migration issue. The issue of the civil war in Syria is a major humanitarian problem, which in recent years directly or indirectly affects all the developed countries in the world. The refugee crisis has been a serious social phenomenon for both the Greek, but also for the European public space, as a matter which involves multiple actors and is related to various areas of modern public sphere, such as the economy, foreign policy of the EU Member States, the Media. Our study therefore focuses to examine this issue as a phenomenon of action, setting a benchmark public policies and collectives action. The reception conditions, public policies for dealing with large refugee inflows, but above all solidarity actions and collectives in the Greek islands are the points on which we focus. On the other hand, the media and especially social media, will concern us, as they are used as communicative action tools of the actors and help the emergence of their stakes in the thematic agenda of the public space, but also the legitimacy of the social problem and act as a lever pressure on the state apparatus. Specifically, our scientific visual examines how the political and communicative action interferes in the public debate on refugee, starting either from the person himself, or through the collectives created either through the experiences of media discourse (traditional and new media) and ultimately whether it manages to reach the respective recipient, whether in the public or for the state apparatus, exerting pressure to resolve the issue. In conjunction with the above and according to the results of our thesis, the various action groups as leverage for the state apparatus, have been able to contribute significantly to the problem of the refugee crisis and the emergence on the theme of public space provision, achieving the recognition of the importance and urgency of addressing and gradually to the acceptance of certain leaders or institutions, registration of the institutional agendas of government authorities. Furthermore, media and especially social media, served as promotional tools for the actors who by using the internet, publicly communicated their views on the migration issue with the aim of mobilizing and sensitizing the public opinion. The public opinion itself therefore involves in the information process with the help of new media, reshaping the debate on the refugee crisis. Finally, public policies, which play a dominant role in the refugee configuration is needed from Europe, adopting a people-centered policy, free of xenophobia, racism, and logical of security and control, which puts the focus on the refugees living conditions, protect their rights and promote their smooth integration into our society. Of all of our research, we realized the multifaceted dimension of the refugee crisis and especially how the communication and political practice of action interfering in the debate on the refugee as an integral part of modern public space and the political field. However, the refugee’s problem management, is the european issue of the future. Therefore, the progressive politics nowadays should tightrope walker to changing conditions under which the formation of modern society manifests.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 71-76
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_KontolatouAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο