Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το φαινόμενο της παιδεραστίας στην Ελλάδα: οι περιπτώσεις των καταστημάτων κράτησης Τρίπολης και Γρεβενών
Τίτλος:The phenomenon of pedophilia in Greece: the cases of Tripoli’s and Grevena’s correctional facilities
Κύρια Υπευθυνότητα:Μωραΐτη, Παυλίνα Σ.
Επιβλέπων:Μαγγανάς, Αντώνης Δ., 1947-
Θέματα:
Keywords:Παιδεραστία, ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, αντεγκληματική πολιτική
Pedophilia, qualitative content analysis, criminal policy
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το υπό μελέτη θέμα στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι το φαινόμενο της παιδεραστίας. Αρχικός μας στόχος είναι η διερεύνηση των προτάσεων αντεγκληματικής πολιτικής, μέσα από την εμπειρική έρευνα που υλοποιήθηκε στα Καταστήματα Κράτησης Τρίπολης και Γρεβενών, έπειτα από άδεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . Έπειτα, λοιπόν, από μια σύντομη ιστορική αναδρομή του φαινομένου από την Αρχαία Ελλάδα έως και τη σημερινή εποχή, της παρουσίασης της φαινομενολογίας της παιδεραστίας και των απαραίτητων εννοιολογικών οριοθετήσεων, οδηγούμαστε στην ποιοτική ανάλυση περιεχομένου των περιπτώσεων που απαρτίζουν την έρευνα, δηλαδή των απόψεων των κρατουμένων των Καταστημάτων Κράτησης Τρίπολης και Γρεβενών. Τονίζουμε το γεγονός ότι δεν εστιάσαμε στη δημιουργία ενός προφίλ με βάση την ηλικία, το επάγγελμα και την οικονομική κατάσταση των υπό μελέτη Υποκειμένων. Αυτός θα ήταν ο εύκολος δρόμος. Αντιθέτως, οι υποθέσεις εργασίας που διερευνήσαμε μέσω των απόψεών τους και την ανάλυση αυτών, σχετίζονται με τη σχέση του δράστη και παιδιού- θύματος, την έκθεση των δραστών σε παιδική πορνογραφία, την έννοια της αναγνώρισης της παραβατικής συμπεριφοράς από τους δράστες και τη σχέση της με την έννοια της υποτροπής και τέλος με ποιον τρόπο τα παραπάνω μας οδηγούν στην κατάλληλη αντεγκληματική πολιτική και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται. Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψουμε εάν η φυλάκιση και ο εγκλεισμός αποτελούν κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου και αν υφίσταται ‘σωφρονισμός’ για μια τόσο ιδιαίτερη και ειδική κατηγορία εγκληματιών. Επισκεφθήκαμε, λοιπόν, τα Καταστήματα Κράτησης της Τρίπολης και των Γρεβενών και ήρθαμε σε επικοινωνία με κρατούμενους, οι οποίοι έχουν διαπράξει το αδίκημα της παιδεραστίας ή/και της κατοχής πορνογραφικού υλικού, ή/και της ασέλγειας και της αποπλάνησης ανηλίκου. Στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος της εργασίας, αναλύονται τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις απαντήσεις των Υποκειμένων από τα Καταστήματα Κράτησης Τρίπολης και Γρεβενών αντίστοιχα. Γίνεται μία μικρή περιγραφή της κάθε περίπτωσης και καταλήγουμε στα συμπεράσματά μας χωριστά για το κάθε τμήμα της έρευνας, της οποίας σκοπός της είναι να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να μειωθούν τα περιστατικά της παιδεραστίας, καθώς το ίδιο και οι υπότροποι δράστες παιδεραστίας. Συνεπώς, ύστερα από την παράθεση των συμπερασμάτων χωριστά για τα δύο τμήματα της έρευνας, ακολουθεί ο επίλογος με τα κοινά συμπεράσματα, τις γενικές διαπιστώσεις και τις προτάσεις αντεγκληματικής πολιτικής.
Abstract:The subject of this study is the phenomenon of pedophilia. Our initial goal is to investigate the criminal policy proposals, through empirical research that was implemented in Tripoli’s and Grevena’s correctional facilities, licensed by the Ministry of Justice and Human Rights. Then, after a brief historical overview of the phenomenon from Ancient Greece up to the present day and the presentation of the phenomenology of pedophilia, we are leading to qualitative content analysis of the inmates’ views. The assumptions explored through the inmates’ views and analysis of these relate to the relationship of the offender and child- victim, the offenders’ exposure in child pornography, the meaning of recognition of delinquent behavior from offenders and its relationship with the meaning of recidivism and finally in which way all above can lead in an appropriate criminal policy and practices. So we visited the correctional facilities of Tripoli and Grevena and came into contact with inmates who have committed the offense of abuse and / or possession of pornographic material, and / or sexual abuse and seduction of a minor. In the second and third part of the study, we analyzed the data we have collected by the replies of the Subjects at Tripoli and Grevena respectively. There is a small description of each case and we arrive at our conclusions separately for each section of the survey. The purpose is to highlight the ways in which the phenomenon of pedophilia can be reduced, as well as the pedophile offenders. Therefore, following joint conclusions and criminal policy proposals.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 243-247
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_EGL_MoraitiPa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο