Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το ψυχο-κοινωνικό προφίλ των παικτών MMORPGs: μελέτη περιπτώσεων Ελλήνων παικτών World Of Warcraft
Κύρια Υπευθυνότητα:Καραμανλίδου, Αικατερίνα
Επιβλέπων:Κατερέλος, Γιάννης Δ., 1964-
Θέματα:World of Warcraft (Παιχνίδι)
Παιχνίδια υπολογιστών -- Κοινωνικές απόψεις
Παιχνίδια στο Διαδίκτυο
Δίκτυα υπολογιστών -- Κοινωνικές απόψεις
Εικονική πραγματικότητα -- Κοινωνικές απόψεις
World of Warcraft.
Computer games -- Social aspects
Internet games
Computer networks -- Social aspects
Virtual reality -- Social aspects
Keywords:Δυνητικός κόσμος
Virtual world
Ημερομηνία Έκδοσης:2009-09
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα μαζικά διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων για πολλαπλούς χρήστες αποτελούν μια δημοφιλήψυχαγωγική δραστηριότητα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στηνπαρούσα μελέτη, ασχοληθήκαμε με το πιο πετυχημένο παιχνίδι τους είδους, το World ofWarcraft. Οι κύριοι στόχοι ήταν να διερευνήσουμε (α) τα κίνητρα συμμετοχής τωνπαικτών στο παιχνίδι, (β) τις σχέσεις που αναπτύσσουν στο δυνητικό του περιβάλλον/κόσμο και (γ) τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την «πραγματική» ζωή των παικτών. Γιανα απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα πραγματοποιήσαμε ανάλυση περιεχομένου σεδεδομένα που συλλέξαμε με τη βοήθεια πρόσωπο με πρόσωπο ημι-δομημένωνσυνεντεύξεων σε δεκαέξι έλληνες παίκτες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τακίνητρα των παικτών σχετίζονται με το αίσθημα της ικανοποίησης που προκαλεί ηεπίτευξη διαφόρων στόχων του παιχνιδιού, η κοινωνική του διάσταση καθώς και ηδυνατότητα να «απορροφηθούν» σε ένα φανταστικό κόσμο μέσω της δημιουργίας ενόςψηφιακού χαρακτήρα. Οι σχέσεις που δημιουργούν οι παίκτες στο παιχνίδι ποικίλλουνανάλογα με τον βαθμό οικειότητας που αναπτύσσουν μεταξύ τους. Σε ορισμένεςπεριπτώσεις, αυτές οι σχέσεις επεκτείνονται και στην «πραγματική» ζωή των παικτών.Τέλος, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον τρόπο που διαχειρίζονται τον χρόνο πουαφιερώνουν στο παιχνίδι, οι παίκτες υποστηρίζουν ότι η ενασχόληση τους με το παιχνίδιεπιδρά με θετικό (αύξηση κοινωνικότητας, απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων, γνώση του«εαυτού») καθώς και με αρνητικό (θέματα που αφορούν τις εκτός παιχνιδιού κοινωνικέςσχέσεις, ασχολίες και δραστηριότητες) τρόπο στην «πραγματική» τους ζωή.
Abstract:Massively multiplayer online role-playing games have been a popular pastime for millionsof people all over the world. The current study is concerned with the most successful gameof this genre, the World of Warcraft. The main goals were to explore (a) players’motivations, (b) the relationships that players develop in its virtual word/environment, (c)the impact of the game in their “real” lives. In order to answer the aforementionedquestions we used content analysis of data collected through semi-structured interviewswith sixteen Greek players. The results of this research have shown that players’ motivesare related to the feeling of satisfaction that is derived from the achievement of game goals,its social dimension as well as from the ability of being immersed in a fantasy worldthrough the creation of a digital character. The relationships that players form in the gamevary according to the degree of intimacy that is developed between them. In some cases,these relationships are transferred into the players’ “real” life. Finally, using the way inwhich they manage the time that they devote to the game as a criterion, players state thattheir engagement with the game affects their “real” life positively (increase of sociability,knowledge and skills acquisition, knowledge of self) as well as negatively (issues that dealwith out of game social relationships and activities).
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, ΠΜΣ "Δυνητικές Κοινότητες, Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές", 2009
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 83-86
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6PMS_DYN_KOI_KaramanlidouAi application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο