Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το ψυχολογικό προφίλ των χρηστών των Social Media: ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης
Τίτλος:The psychological profile of Social Media users: the role of emotional intelligence
Κύρια Υπευθυνότητα:Τάτση, Αρετή Ι.
Επιβλέπων:Ιορδάνογλου, Δήμητρα
Θέματα:
Keywords:Instagram, Big 5, Συναισθηματική Νοημοσύνη, ψυχολογικό προφίλ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνότητα χρήσης
Instagram, Big 5, Emotional Intelligence, psychological profile, social media, frequency of use
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αδιαμφησβήτητα, τη σύγχρονη εποχή, διανύουμε μια νέα πραγματικότητα στην οποία ο ψηφιακός κόσμος του Ίντερνετ, εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την ραγδαία ανάπτυξη και την αυξανόμενη δημοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, έχουν τη δυνατότητα μέσω δημοφιλών σελίδων κοινωνικής δικτύωσης να επικοινωνούν με φίλους, να κοινοποιούν πληροφορίες, να ψυχαγωγούνται αλλά και να ενημερώνονται. Όπως είναι λογικό πλήθος ερευνητών από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε με διάφορες έρευνες να μελετήσει την δραστηριότητα των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ψηφιακό κόσμο, με την ελπίδα ότι έτσι θα έβρισκαν έναν τρόπο να χαρτογραφήσουν το προφίλ τους, ακόμα και να το προβλέψουν. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να ερευνήσει με τη σειρά της το ψυχολογικό προφίλ των χρηστών του Instagram, μιας πολύ δημοφιλούς εφαρμογής, που πριν από μια δεκαετία έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της και έκτοτε αναπτύσσεται διαρκώς, προσελκύοντας συνεχώς περισσότερους χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστεί το ψυχολογικό προφίλ των χρηστών του Instagram, αν αυτό σχετίζεται με την ηλικία τους και τη συχνότητα με την οποία το χρησιμοποιούνε, καθώς επίσης και τον ρόλο που παίζει η συναισθηματική νοημοσύνη. Για την εκπόνηση της εργασίας, πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα, με τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, που περιλαμβάνει ερωτήσεις ψυχογραφικού περιεχομένου, προκειμένου να καλυφθούν με επάρκεια αλλά και ακρίβεια τόσο το κομμάτι των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των συμμετεχόντων όσο και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι το Instagram αποτελεί μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία χρησιμοποιείται καθημερινά από τις μικρότερες κυρίως ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού, τόσο για το διαμοιρασμό στιγμών της προσωπικής ζωής όσο και για την αναζήτηση περιεχομένου με πιο κοινωνικό χαρακτήρα, κάτι που διαφαίνεται και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που το δείγμα μας έχει περισσότερο αναπτυγμένα. Η προσήνεια, η ευσυνειδησία αλλά και η συναισθηματική νοημοσύνη, αποδείχθηκαν τα χαρακτηριστικά αυτά που διαμορφώνουν, κατά κύριο λόγο, το ψυχολογικό προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα μας. Με λίγα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο πλέον οι πολίτες χρησιμοποιούν γενικότερα τα social media στις μέρες μας έχει μεταβληθεί ριζικά, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον ακόμη περισσότερο και στις μικρότερες ηλικίες. Καθώς μέχρι σήμερα, δεν είχε μελετηθεί συνδυαστικά με το μοντέλο των πέντε παραγόντων (Big 5) η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην αντίστοιχη εκδήλωση συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, είναι κατανοητό ότι η παρούσα εργασία, έχει σκοπό να δώσει μια νέα σκοπιά στο θέμα, που πιθανώς να συνεισφέρει στη δημόσια συζήτηση, δίνοντας το έναυσμα για μια πιο εις βάθος μελέτη, πιθανότατα χρησιμοποιώντας ακόμα καλύτερα ερευνητικά εργαλεία, και σε μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού.
Abstract:Undoubtedly, nowadays, we are going through a new reality in which the digital world of the Internet is manifested mainly through the rapid growth and growing popularity of social media. Billions of users worldwide have now access to popular social networking sites, to connect with friends, share information, entertain and stay informed. Of course, many researchers from the global scientific community have spent all these years trying to study the activity of social media users in the digital world, hoping that this would help them to map their profile, even to predict it. The purpose of this dissertation was to investigate the psychological profile of Instagram users, a very popular application that a decade ago made its first appearance and since then is constantly evolving, attracting more and more users. More specifically, it will be examined how the psychological profile of the Instagram users who participated in this research is formed, if this is influenced by their age but also by the frequency with which they use it, as well as the role that emotional intelligence plays in that profile. A quantitative research carried out, with the creation of a questionnaire, which in addition to some initial demographic questions will also include questions of psychographic content, to cover both the personality traits and the emotional intelligence of the participants adequately and accurately. The results of our research showed that Instagram is a social networking platform, which is used daily by the youngest mainly age groups of the population, both for sharing moments of personal life, but also for searching content with a more social character, something that is also evident to the personality traits that our sample has most developed. Agreeableness, conscientiousness and emotional intelligence, proved to be the characteristics that shape, mainly, the psychological profile of the participants in our research. In short, the way in which citizens now use social media in general has changed radically, a fact that is now reflected even more at younger ages. As to date, the relationship of emotional intelligence to the corresponding manifestation of behavior on the Internet has not been studied in combination with the five-factor model (Big 5), it is understandable that the present work aims to give a new perspective to the public debate, triggering a more in-depth study, possibly using even better research tools to a larger section of the population.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία, 2021
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_TatsiAr_4119M005.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο