Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η ιδεολογικοποίηση στον τρομοκρατικό λόγο: η ανάλυση των προκηρύξεων της 17 Νοέμβρη σύμφωνα με τη θεμελιωμένη θεωρία
Τίτλος:Ideologization of terrorist text rational: the analysis of the 17th of November communiques according to grounded theory
Κύρια Υπευθυνότητα:Κωλέτση, Μαρία Χ.
Επιβλέπων:Κοσκινάς, Κωνσταντίνος
Θέματα:Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη
Τρομοκρατικές οργανώσεις -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
Τρομοκρατία -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
Epanastatikē Organōsē 17 Noemvrē
Terrorist organizations -- Greece -- History -- 20th century
Terrorism -- Greece -- Histroy -- 20th century
Keywords:Τρομοκρατία, ιδεολογικοποίηση, 17 Νοέμβρη, 17Ν, θεμελιωμένη θεωρία, ανάλυση κειμένου, Άτλας, ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία
Terrorism, ideologization, 17 November, 17N, grounded theory, text analysis, Atlas, psychology, social psychology
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία εξετάζει τις εκφάνσεις, τις διαστάσεις, την πλοκή και τους τρόπους εκφοράς του τρομοκρατικού λόγου της πλέον δραστήριας οργάνωσης στην Ελλάδα, της «17 Νοέμβρη». Στόχος της έρευνας είναι να προσδιορίσει, μέσα από την ανάλυση των προκηρύξεων, κατά το δυνατόν, τα ιδεολογικά μορφώματα που ενυπάρχουν στον τρομοκρατικό λόγο έτσι ώστε η οργάνωση να αιτιολογήσει, δικαιολογήσει και υποστηρίξει την δράση και τις πράξεις της, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα το 1974 και ειδικότερα από το 1975 έως και το 2002. Η εργασία βασίζεται σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή έρευνα που πραγματοποιείται μέσα από την ανάλυση του συνόλου των 77, αναγνωρισμένων από μέλη της, προκηρύξεων της οργάνωσης, την διασταύρωση και τεκμηρίωση των πληροφοριών που αναφέρονται στις προκηρύξεις (ιστορικά, πολιτικά γεγονότα, αναλύσεις, βιβλιογραφικές αναφορές άμεσες και έμμεσες) καθώς επίσης και στην διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε ο,τι αφορά στην προσέγγιση της οργάνωσης και του φαινομένου της τρομοκρατίας εν γένει. Η ανάλυση των προκηρύξεων της οργάνωσης βασίζεται στη Θεμελιωμένη θεωρία τόσο ως μεθοδολογία προσέγγισης πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων όσο και ως ειδική μέθοδο ανάλυσης κειμένων και διατύπωσης υποθέσεων και θεωρίας από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας. Από το σύνολο της παρούσας εργασίας προκύπτει ότι η τρομοκρατία δεν επιδιώκει τίποτα περισσότερο από την ύπαρξή της. Γι’ αυτό το λόγο στόχος της, μέσα από τις προκηρύξεις της, είναι η παραγωγή ενός μανιφέστου προπαγάνδας, που δεν ολοκληρώνεται ποτέ, έτσι ώστε να διατηρεί την παρουσία της στο δημοκρατικό περιβάλλον την Ελλάδας για 27 χρόνια, εκμεταλλευόμενη τα «κενά» που δημιουργούνται στην διεκδίκηση της εξουσίας. Η οργάνωση έχει ως «όπλα» την καλλιέργεια της διχόνοιας και του απομονωτισμού προκειμένου να συντηρεί την διάσπαση που της επιτρέπει να υπάρχει και να επιχειρεί την εγκληματική της δράση. Η απουσία συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης ιδεολογίας καλύπτεται από μια διαδικασία συνεχούς ιδεολογικοποίησης των πράξεων και της δράσης της που την διευκολύνει, ανάλογα με την περίσταση, να υιοθετεί, να ενσωματώνει, να μετασχηματίζει και να απορρίπτει οργανωτικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, ιστορικά στοιχεία και θεωρητικά σχήματα από διαφορετικές περιόδους, χώρους και θεωρητικές προσεγγίσεις προκειμένου να είναι συνεχώς παρούσα και όσο το δυνατόν ανεκτή στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, η προσφορά της «17 Νοέμβρη» είναι ανοικτή σε όσες δυνάμεις και όσους φορείς θα ήθελαν να επωφεληθούν από την ύπαρξή της αρκεί να την διατηρήσουν στο προσκήνιο ως καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων.
Abstract:The current research focuses on aspects, dimensions, plot and ways of articulation of the terrorist discourse, based on text, of the "17th of November" (17N), the most active terrorist organization in Greece.Through the analysis of the texts, the research aims to identify, to the possible extent, the ideological constructs inherent on the terrorist rational, in order for the terrorist organization to explain, justify and support its action and acts after 1974 and the restoration of democracy in Greece and especially between the years 1975-2002. The work is based on primary, secondary and tertiary data research carried out through the analysis of 77 communiques of the organization 17th of November, all of them recognized by its members. It includes also the intersection and documentation of the information referred in texts (historical and political events, analysis and references both direct and indirect) as well as relevant and up to date literature review on the phenomenon of terrorism in general. The analysis of the terrorist organization's communiques is based on Grounded theory both as a methodology approach for complex social-psychological phenomena as well as a specific analytical method for text analysis, formulation of theory and hypotheses emerging from the results of the empirical inquiry.The research shows that terrorism is not seeking anything more than its existence. For this reason, it aims, through its texts, to produce a never ending propaganda manifesto, so as to maintain its presence adopting in the Greek democratic political environment continuously for 27 years. For this reason it takes advantage of the "gaps" generated in assertion of power. The terrorist organization of "17th of November" has as "weapons" the growth of discord and isolation to maintain the split which enables it to exist and operate its criminal activity.The absence of a specific and integrated ideology is covered by a continuous ideologization process of its action and acts. In this way the organization is facilitated appropriately to adopt, integrate, transform and reject organizational, political, social, economic, cultural, historical data and theoretical schemes from different time periods, places and theoretical approaches in order to be constantly present and possible tolerated within the Greek society.Thus, the offer of the "17th of November" is open to those forces and those bodies would like to benefit from its existence suffices to keep it on stage as a key factor of the current and future issues.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 468-551
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6DID_KoletsiMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο