Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Πάντειο Πανεπιστήμιο  

 
Τίτλος:Ο δρόμος των Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τίτλος:The way of the Balkans to the European Union
Κύρια Υπευθυνότητα:Ντούνη, Ιλιόνα Γ.
Επιβλέπων:Παπαγιάννης, Δονάτος Ι.
Θέματα:
Keywords:Ευρωπαϊκή Ένωση, διεύρυνση, Βαλκάνια, Δυτικά Βαλκάνια
Balkan region, European Union, Eastern Balkan, expansion
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Βαλκανική περιοχή. Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ξεκίνησαν ως πρωτοβουλία έξι κρατών, τα οποία με την πάροδο του χρόνου αυξήθηκαν με ραγδαία ταχύτητα μέσω της πολιτικής της διεύρυνσης που ακολουθήθηκε. Σήμερα οι Κοινότητες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση είκοσι οκτώ κρατών που έχουν εξασφαλίσει την ισότητα όλων των συμμετεχόντων πλευρών. Η διευρυνσιακή διαδικασία αποτελεί ένα από τα πιο πετυχημένα εγχειρήματα της Ένωσης καθώς αποδεικνύεται πως έλκει όλο και περισσότερα κράτη μέλη διότι αποτελεί μια ζώνη σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και πρωτίστως μια ζώνη ειρήνης. Οι εναπομείναντες χώρες που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν στην γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων. Πέντε από τις δώδεκα χώρες που αποτελούν τα Βαλκάνια κατόρθωσαν ήδη να αποτελούν πλήρη μέλη της Ε.Ε ενώ οι υπόλοιπες λόγω του αρνητικού τους παρελθόντος βρίσκονται ακόμη στον στάδιο των μεταρρυθμίσεων. Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται αναφορά στους σημαντικότερους σταθμούς της Ένωσης και στην διευρυνσιακή διαδικασία προς τα Βαλκάνια. Η Ένωση με συντονισμένες προσπάθειες και ιδιαίτερες στρατηγικές για καθένα κράτος προσπαθεί να εναρμονίσει με το Ενωσιακό δίκαιο τις ελλειμματικές Δημοκρατίες των κρατών της Βαλκανικής χερσονήσου που είχαν, μέχρι πρότινος, ριζωμένα ολοκληρωτικά καθεστωτικά πρότυπα. Οι προσπάθειες αυτές επιτυγχάνονται μέσω Συμφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που αποτελούν την πυξίδα των κρατών που θέλουν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποψήφιες προς ένταξη στην Ε. Ε είναι η Αλβανία, η ΠΓΔΜ, η Τουρκία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο ενώ υπό το καθεστώς της δυνάμει υποψήφιας για ένταξη χώρας είναι το Κόσσοβο και η Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Abstract:This paper discusses the future enlargement of the European Union to the Balkan region. The European Communities were a six state initiative, which rapidly grew over time through the enlargement policy that followed. Nowadays, the Communities have evolved into a European Union of twenty-eight state members, ensuring the equality of all participants. The enlargement process constitutes one of the most successful projects of the Union, attracting more and more members due the idea of stability, economic growth and primarily as a zone of peace. The remaining countries outside the European Union belong to the geographical region of the Balkans. Five out of the twelve Balkan countries have managed to achieve full membership, whilst the rest (due to their negative historical past) remain in the reforming stages. The following pages of this paper will refer to the Union’s major stations and the enlargement progress towards the Balkans. Using coordinated efforts and specific strategies for each particular Balkan state, the Union aims to harmonize the Law of the Union with the individual deficits – which had until recently, a rooted totalitarian regime. These efforts are achieved through The Stabilization and Association Agreements, a compass for the states wishing to integrate into the European Union. Candidates for integration into the E.U. include: Albania, FYROM, Turkey, Serbia and Montenegro, with the potential candidates of Kosovo and Bosnia Herzegovina.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 105-108
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_NtouniIl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο