Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος του γεωγραφικού profiling στην αντιμετώπιση των υπότροπων εγκληματιών
Τίτλος:Τhe role of geographic profiling in tackling the recidivist criminals
Κύρια Υπευθυνότητα:Καρζής, Ελευθέριος Γ.
Επιβλέπων:Ζαραφωνίτου, Χριστίνα
Θέματα:
Keywords:Εγκληματικό φαινόμενο, σκιαγράφηση εγκληματικού προφίλ, πρόληψη της εγκληματικότητας, περιστασιακή πρόληψη
Criminal phenomenon, criminal profiling, crime prevention, occasional prevention
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα συνεισφέρουν σημαντικά στην εξέλιξη του εγκληματικού φαινομένου, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η εισαγωγή και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών άλλων επιστημών, όπως η γεωγραφία, τα μαθηματικά και η στατιστική, προκειμένου να εξιχνιαστούν σειρές εγκληματικών ενεργειών, οι οποίες διαταράσσουν το αίσθημα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, είτε λόγω της βιαιότητας που τις περιβάλλει είτε λόγω της εξακολουθητικής τους υπόστασης. Η χρήση του γεωγραφικού profiling, το οποίο ως κύριο σκοπό έχει την ανεύρεση της κατοικίας/βάσης του δράστη, κρίνεται αναγκαία τόσο στον τομέα της καταστολής, με επιστέγασμα την ανακάλυψη και σύλληψη του δράστη, όσο στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών περιστασιακής πρόληψης. Μέσω εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων, αναλύεται το ταξίδι του εγκληματία προς το έγκλημα και με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών γεωγραφικού profiling, καθίσταται επεξεργάσιμος τεράστιος όγκος δεδομένων, για την υποβοήθηση της αστυνομικής έρευνας, με γνώμονα την εξαγωγή, όσο το δυνατόν, ασφαλέστερων συμπερασμάτων, αναφορικά με την κίνηση του εγκληματία στον χώρο και στον χρόνο. Στην παρούσα εργασία, αναδεικνύεται ο ρόλος του γεωγραφικού profiling, όχι ως αποδεικτικό μέσο για την καταδίκη του υπότροπου εγκληματία αλλά ως τρόπος σκέψης και λήψης αποφάσεων, για τον εντοπισμό των υπόπτων δραστών και την προτεραιοποίησή τους, ιδιαίτερα σε πολύπλοκες εγκληματικές πράξεις και ακολουθίες. Παράλληλα, τονίζονται οι προϋποθέσεις ορθής χρησιμοποίησης του γεωγραφικού profiling αλλά και τα προβλήματα και διακυβεύματα, που εμφανίζονται, κατά την εφαρμογή του, ενώ καταγράφονται έρευνες, στους τρεις (3) κύριους τύπους εγκλημάτων, στους οποίους εφαρμόζεται το γεωγραφικό profiling (εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, ανθρωποκτονίες, βιασμοί – σεξουαλικά εγκλήματα). Τέλος, παρουσιάζεται η εξάπλωση εφαρμογής του γεωγραφικού profiling, σε νέα πεδία της σύγχρονης εγκληματικότητας (προστασία συνόρων, τρομοκρατία, κ.ά.) αλλά και σε νέους κλάδους - επιστήμες (π.χ. επιδημιολογία), απόδειξη της συνεχώς αυξανόμενης αποτελεσματικότητας της μεθόδου.
Abstract:Modern technological advances contribute significantly to the evolution of the criminal phenomenon, making it necessary to introduce and implement methods and techniques of other sciences, such as geography, mathematics and statistics, in order to unravel series of criminal actions which disrupt the sense of security, either because of the brutality that surrounds them or because of their continuing existence. The use of geographic profiling, which main purpose is to trace the house / base of the offender, is necessary both in terms of repression, culminating in the discovery and arrest of the offender, as in the field of crime prevention through the application of modern approaches and techniques of occasional prevention. Through specialized science-based methods, the journey to crime is analyzed and through the use of modern geographic profiling software, huge amount of data becomes editable, in order to assist the police investigation, with a view to export as much as possible, safer conclusions regarding the movement of criminals in space and time. In this thesis, we highlight the role of geographic profiling, not as evidence for his conviction but as a way of thinking and decision making, to identify suspected perpetrators and their prioritization, particularly in complex criminal acts and sequences. At the same time, we highlight the correct use conditions of geographic profiling and the problems and challenges that occur during implementation, while we record surveys in three (3) main types of crime in which geographic profiling has been applied (crimes against property, homicides, rapes - sexual offenses). Finally, there is a presentation of the wide spreading of geographic profiling application to new fields of modern crime (border protection, terrorism, etc.) but also to new disciplines - sciences (e.g. epidemiology), proof of the growing effectiveness of the method.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της”, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 113-119
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_EGL_KarzisEl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο