Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Σκάνδαλα και πολιτική επικοινωνία : ΜΜΕ, πολιτικό πεδίο, κοινή γνώμη
Τίτλος:Scandals and political communication : media, political field, public opinion
Κύρια Υπευθυνότητα:Ηλιοπούλου, Κωνσταντίνα Π.
Επιβλέπων:Ψύλλα, Μαριάννα
Θέματα:Τύπος και πολιτική--Ελλάδα
Press and politics--Greece
Πολιτική διαφθορά--Ελλάδα
Political corruption--Greece
Keywords:σκάνδαλα, πολιτική επικοινωνία, πολιτικό πεδίο, κοινή γνώμη, Βατοπέδι, ημερήσια διάταξη, πλαισίωση, τύπος, τηλεόραση, δημόσιος χώρος, διαφθορά, ορατότητα
scandals, political communication, political field, public opinion, Vatopedi, agenda setting, framing, press, tv, public sphere, corruption, visibility
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το παρόν επιστημονικό έργο αποτελεί μια μελέτη για τη διαμεσολάβηση (médiatisation) πολιτικών μηνυμάτων η επικυριαρχία των οποίων συνιστούν κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης των όρων λειτουργίας τόσο του πολιτικού όσο και του επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Το αξιακό φορτίο που φέρει κάθε μήνυμα μεταβάλλεται ανάλογα με τις κοινωνικο – πολιτικές συγκυρίες του περιβάλλοντος. Η περίοδος που εξετάζεται στην εν λόγω διατριβή είναι έντονα διαποτισμένη από τις μεταβολές στις πολιτικές και κοινωνικές δομές καθώς και στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο σύγχρονο επικοινωνιακό γίγνεσθαι. Ειδικότερα, η επικοινωνιακή κάλυψη των σκανδάλων και εν προκειμένω το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου που κυριάρχησε στη δημόσια σφαίρα κατά την περίοδο 2008 – 2011 αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας στο παρόν έργο. Λαμβάνοντας ως κριτήριο ότι τα θέματα που δέχονται τη μεγαλύτερη προσοχή των ΜΜΕ γίνονται αυτά που το τηλεοπτικό και αναγνωστικό κοινό θεωρούν ως τα πλέον σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τη χώρα και αντιστρόφως η απουσία ορισμένων θεμάτων στα ΜΜΕ επιφέρει αντίστοιχη άγνοια στην κοινή γνώμη, ενώ η αυξανόμενη επικράτηση των διαμεσολαβημένων σκανδάλων στην ημερήσια διάταξη των ΜΜΕ (agenda setting) παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η μελέτη της ιδιαίτερα αυξημένης ορατότητας που τυγχάνει το γεγονός στο δημόσιο πεδίο καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι επικοινωνιακοί παράγοντες επιλέγουν κάθε φορά να το φορτίσουν ή αντίστοιχα να το αποφορτίσουν, μας οδηγεί εύλογα στη διερεύνηση των αναπαραστασιακών πρακτικών που μετέρχονται τα ΜΜΕ στην πολιτική δράση (πολιτικοί δρώντες), στο δημόσιο πεδίο και στην πολιτική κουλτούρα. Στόχος της παρούσας εργασίας σε πρώτο επίπεδο είναι να διερευνηθεί ο βαθμός εμπλοκής των έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ αναφορικά με την ορατότητα του γεγονότος και σε δεύτερο επίπεδο να αναλυθούν οι συσχετισμοί και οι αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν ανάμεσα στον επικοινωνιακό, πολιτικό και δημόσιο χώρο.
Abstract:The present scientific work under the title "Scandals and Political Communication (media, public sphere, political field)" constitutes a study on the mediated political messages the suzerainty of which can be considered a critical factor for the configuration of the political and media environment. The value that each message brings is altered depending on the sociopolitical and economic situations. The period that is examined in this thesis is intensively imbued with the changes in political and social structures as well as in the new technological developments that take place in the current media field. In the present study, the mediated scandals will seen as critical junctures, at the duration of which the observation of the active subjects, media and political subjects, and their function in the public sphere, can lead to interesting reflections in regard to the operation the political and media environment. Their function is considered of paramount importance, provided that the public engages the activities of the political environment through the media. It is also the way through which is evaluated and re-defined the political scandal in the realm of public debate, while important is also the investigation of a causal affinity between media and political forces and in what extent this affinity relates to the scandal. It presents therefore particular interest to investigate the media's representation power of a scandal through the periodization of an event and in particular the case of Vatopedi Monastery, that quickly became a scandal in the 2000s, fueling the political columns of newspapers and television news for almost three years. The aim of this work is primarily to investigate the degree of entanglement of the printed and electronic media regarding the visibility of the event and secondarily to analyze the correlations and the interactions that arise between media, political and public space.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 299-340
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41DID_Iliopoulou_Ko.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο