Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εξέγερση του Μάη του 1968 στη Γαλλία και το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού
Τίτλος:The rebellion of May 68 in France and the matter of social exclusion
Κύρια Υπευθυνότητα:Τζελάτης, Βασίλης Ι.
Επιβλέπων:Μελετιάδης, Χάρης Ν., 1957-
Θέματα:
Keywords:Μάης 68, εξέγερση, Ντε Γκωλ, Πομπιντού, Γαλλία, φοιτητές, εργατική τάξη, γενική απεργία, καταλήψεις, Σορβόννη, Παρίσι, κοινωνικός αποκλεισμός, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μετανεωτερικότητα
France, May 68, Charles de Gaulle,Georges Pompidou,students, working class, general strike, Sorbonne, Paris, social exclusion, vulnerable social groups, late modernity
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία έχει ως ερευνητικό της αντικείμενο την εξέγερση του Μάη του 68 στη Γαλλία σε σχέση με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από την παρουσίαση της Γαλλικής κοινωνικής πραγματικότητας προσπαθούμε παρουσιάζοντας οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία να αναδείξουμε τους λόγους που οδήγησαν εκατομμύρια Γάλλους στο δρόμο της εξέγερσης και αμφισβήτησης ενός από τα πλέον σταθερά καθεστώτα της Ευρώπης της εποχής, αυτό του Γκωλισμού. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η αστική τάξη έχοντας εδραιώσει την κυριαρχία της στο δυτικό κόσμο ακολούθησε το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Ωστόσο η δεκαετία του 60’ έμελε να είναι εκείνη κατά τη διάρκεια της οποίας γεννήθηκαν κάποια από τα πιο σημαντικά αμφισβητησιακά κινήματα της ύστερης νεοτερικότητας, από το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, την άνοιξη της Πράγας, τους Μαύρους Πάνθηρες, το Ιταλικό φθινόπωρο, με κορυφαία στιγμή αυτής της αμφισβήτησης την εξέγερση του Μάη. Τα παραπάνω έρχονται σε συνδιαλλαγή με το επιστημονικό διακύβευμα του κοινωνικού αποκλεισμού, κατά τον τρόπο που το τελευταίο έχει αποτελέσει αντικείμενο προς διερεύνηση και προβληματισμού τις τελευταίες δεκαετίες για τους κοινωνικούς επιστήμονες. Πέρα από την επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου αυτού καθ’ αυτού, προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σχέση και συνάφειά του με τα γεγονότα της εξέγερσης, αναδεικνύοντας τη δυναμική που χαρακτηρίζει τέτοιου είδους σχέσεις. Με άλλα λόγια ο κοινωνικός αποκλεισμός συνέβαλε στο επαναστατικό ξέσπασμα εκατομμυρίων Γάλλων αλλά και η ίδια η εξέγερση μέσα από τα κοινωνικο-απελευθερωτικά ζητήματα που έβαλε στο προσκήνιο με τόσο εκκωφαντικό τρόπο επηρέασε τη συζήτηση πάνω στον κοινωνικό αποκλεισμό για δεκαετίες. Πρόκειται για μια σχέση αλληλοδιείσδυσης και αλληλοδιαπλοκής.
Abstract:The subject of this research work is the rebellion of May 68 in France in relation to the matter of social exclusion. Through the presentation of the French social reality we try by presenting economic, social and political elements to enlighten the reasons that moved millions of Frenchmen in the way of rebellion and questioning of one of the most stable regimes of Europe of that era, Gaullism. After the Second World War, the bourgeoisie having established its dominance in the western world followed the path of economic growth and stability for more than two decades. However, the 60s was meant to be the decade during which were born some of the most important rebellious movements of late modernity , the movement against the war in Vietnam , the Prague Spring , the Black Panthers movement , the Italian autumn , with top moment of this challenge the rebellion of May . These come in discussion with the scientific issue of social exclusion in the manner that the latter has been subject of investigation over the past decades for social scientists. Beyond the scientific investigation of this mater, we try to enlighten the relationship and its relevance to the events of the rebellion, highlighting the dynamics characterizing such relationships. In other words, how social exclusion contributed to the revolutionary outburst for millions of French and the rebellion itself through the liberating issues put to the fore with such deafening way influenced the debate on social exclusion for decades. It is a relationship characterized by interpenetration.
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 67-69
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Κοινωνική Ανισότητα και κοινωνικές διακρίσεις, κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητεςς ”, 2013
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_KOI_ANI_TzelatisVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο