Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο lifestyle τύπος στη νέα ψηφιακή εποχή
Τίτλος:Lifestyle press in the new digital era
Κύρια Υπευθυνότητα:Χριστοπούλου, Μαριέτα Δ.
Επιβλέπων:Βώβου, Ιωάννα
Θέματα:
Keywords:ψηφιακή εποχή, δημοσιογραφία, lifestyle τύπος
Digital era, journalism, lifestyle press
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το διαδίκτυο κερδίζει όλο και περισσότερο την προτίμηση του κόσμου, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, και αυτό δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον τομέα των Μέσων. Οι αλλαγές που έχει επιφέρει, έχουν γίνει αντικείμενο έρευνας ειδικότερα σε επίπεδο χρηστών και παραγωγής δημοσιογραφικού περιεχομένου. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να μην έχει ερευνηθεί σε βάθος, και δη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι αν επηρεάζονται και κατά πόσο, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι εργάζονται σε Μέσα τα οποία δεν είναι αμιγώς ενημερωτικά. Στα Μέσα εκείνα, που εστιάζουν στον τρόπο ζωής, στη ψυχαγωγία, σε «ειδήσεις» που δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με αυτό που συμβαίνει όταν συμβαίνει, και που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν αυτονόητο ότι θα τις διάβαζε κανείς, στον ελεύθερο του χρόνο. Κατόπιν αυτού, κρίθηκε σκόπιμο η παρούσα διπλωματική εργασία να επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτό το πεδίο. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα ήταν αν το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο εργασίας των δημοσιογράφων στον Lifestyle Τύπο. Για να δοθεί απάντηση, χρησιμοποιήθηκαν οι ποιοτικές μέθοδοι των συνεντεύξεων και, συμπληρωματικά, της ανάλυσης περιεχομένου. Σε πρώτο στάδιο, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με δημοσιογράφους που συνδυάζουν εμπειρία σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, ώστε να διαπιστωθούν οι εκ των έσω αλλαγές σε επίπεδο περιεχομένου και όχι μόνο. Μέσα από την περιγραφή των καθηκόντων του εκάστοτε συνεντευξιαζόμενου, αναδύθηκαν λεπτομέρειες για το νέο περιβάλλον εργασίας ενός δημοσιογράφου σε Lifestyle ηλεκτρονικό περιοδικό και οι απαιτήσεις που υπάρχουν στη νέα ψηφιακή εποχή. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις εν λόγω συνεντεύξεις, είναι ότι και ο Lifestyle τύπος στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, «κυνήγι είδησης», μεγάλο όγκο κειμένων. Όλα αυτά, φαίνεται να οδηγούν σε χαμηλότερης ποιότητας περιεχόμενο, σαφώς όχι πρωτογενές. Σε δεύτερο στάδιο, κρίθηκε σκόπιμο, συμπληρωματικά, να μελετηθούν εξώφυλλα περιοδικών και πρώτες σελίδες διαδικτυακών τόπων, ώστε να επαληθευτούν ή όχι, όσα ειπώθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους και να διαπιστωθούν τυχόν άλλα ζητήματα προς μελλοντική έρευνα. Αρχικά, έγινε εστίαση στα εξώφυλλα περιοδικών, για να διαπιστωθεί αν με την πάροδο του χρόνου και ενώ το διαδίκτυο γινόταν πιο δημοφιλές στον πληθυσμό της χώρας, υπήρξε κάποια έκδηλη αλλαγή ως προς την παρουσίαση των περιεχομένου του εκάστοτε εντύπου. Όπως διαπιστώθηκε, η πορεία ήταν σταθερή και δεν υπήρξε κάποια τέτοια αλλαγή, τουλάχιστο σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης. Στη συνέχεια, αναλύθηκε ποσοτικά το περιεχόμενο της πρώτης σελίδας των ηλεκτρονικών περιοδικών για να διαπιστωθεί ο όγκος των ειδήσεων και ο τρόπος παρουσίασης τους, σε αντιπαραβολή με τα έντυπα περιοδικά. Διαπιστώθηκε μια σαφής έμφαση στην ποσότητα, καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με το βίντεο και τα slider τα οποία εναλλάσσουν τα θέματα δίνοντας έμφαση στην εικόνα, να κάνουν την εμφάνιση τους. Με τα δεδομένα που προέκυψαν από την παρούσα διπλωματική εργασία, ο ερευνητής οδηγείται σε μια καταρχήν καταφατική απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα. Το διαδίκτυο δε φαίνεται να έχει επηρεάσει μόνο τον τρόπο λειτουργίας του ενημερωτικού τύπου, αλλά έχει προκαλέσει αλλαγές αντίστοιχες και στον Lifestyle Τύπο. Η ταχύτητα παραγωγής περιεχομένου και η ποσότητα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ανεξαρτήτως είδους δημοσιογραφίας.
Abstract:The Internet is gaining more and more the world’s preference both globally and nationally, and the media sector is affected in several ways that have been the subject of research. What seems to have not thoroughly researched, particularly with regard to Greece, is whether and how much are affected, journalists who work in media that are not purely informative and focus on lifestyle.Therefore, it was considered appropriate to focus this dissertation precisely on this field. The main research question was whether the internet has changed the way the journalists work in Lifestyle Press. In order to respond, qualitative interviewing methods and, in addition, content analysis were used.With the data obtained, the researcher is led to a primarily affirmative answer to the research question. The internet does not seem to have influenced only the way the core informative media work, but has also caused changes in the Lifestyle press. The speed of content production and quantity play an important role, irrespective of the type of journalism.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 47-49
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_ChristopoulouMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο