Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η έννοια και η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου : η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2013-2015
Τίτλος:The concept and management of operational risk: the case of greek banks for the period 2013-2015
Κύρια Υπευθυνότητα:Τρομπούκης, Ιωάννης Σ.
Επιβλέπων:Τσάμης, Αναστάσιος Δ.
Θέματα:
Keywords:Λειτουργικός κίνδυνος, Σύμφωνο της Βασιλείας, Κεφαλαιακή επάρκεια, Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, συγκριτική ανάλυση Ελληνικών τραπεζών
Operational risk, Basel Accord, Capital adequacy, Capital adequacy indicators, Comparative analysis of Greek banks
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας ένας από τους βασικούς σκοπούς είναι να δοθεί έμφαση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η έννοια του Λειτουργικού Κινδύνου για να αποδοθεί σωστά η σημασία του για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, επιχειρείται να δοθεί βαρύτητα στη σημασία που έχει η Συνθήκη της Βασιλείας για την σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μέσα από την εργασία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο Σύμφωνο της Βασιλείας που έχει ως σκοπό την μακροληπτική αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων Κεφαλαιακής Επάρκειας. Επίσης, μέσα από την εργασία είναι σημαντικό να περιγραφούν με αναλυτικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του Λειτουργικού Κινδύνου, η Κεφαλαιακή Επάρκεια και ο δείκτης της. Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε 6 ενότητες. Στην δεύτερη ενότητα υπάρχει η ιστορική αναδρομή του Λειτουργικού Κινδύνου. Επιπρόσθετα, αναλύεται λεπτομερειακά η έννοια του Λειτουργικού Κινδύνου από διάφορους επιστήμονες και από διάφορους οργανισμούς και ο ορισµός που δόθηκε από την Επιτροπή Βασιλείας ΙΙ. Στην ενότητα αυτή, περιγράφεται επίσης και η έννοια του Λειτουργικού Κινδύνου με βάση την ελληνική νομοθεσία. Στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά στη θέσπιση των Συμφώνων Βασιλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που επιχειρούν την προφύλαξη του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από ενδεχόμενους κινδύνους, με τις ολοένα και περισσότερες στοχευμένες δράσεις και αντιδράσεις στις παγκόσμιες εξελίξεις. Τέλος, μέσα από την Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ περιγράφονται αναλυτικά οι 3 Πυλώνες της. Στην τέταρτη ενότητα αναφέρονται διάφορα χαρακτηριστικά του Λειτουργικού Κινδύνου. Πρώτα από όλα, γίνεται μία αναφορά για τις βασικότερες πηγές του Λειτουργικού Κινδύνου, δίνονται πληροφορίες για τα ζημιογόνα γεγονότα που προκαλούνται στον Λειτουργικό Κίνδυνο ανά κατηγορίες και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κινδύνου αυτού καθώς και οι διαφορές του σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Στην ενότητα αυτή, επίσης παρουσιάζονται οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των Λειτουργικών και των χρηματοοικονομικών κινδύνων, το πλαίσιο παρακολούθησης ζημιών από γεγονότα Λειτουργικού Κινδύνου και αναλύονται τα φαινόμενα του Λειτουργικού Κινδύνου. Επιπρόσθετα, αναφέρονται δύο περιπτώσεις του Λειτουργικού Κινδύνου για το τι μπορεί να είναι, δίνονται πληροφορίες για τη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου, για το διαχωρισµό λειτουργικών γεγονότων ανάλογα µε τη συχνότητα και τη σφοδρότητα τους και για τη σηµασία του Λειτουργικού Κινδύνου για τη σύγχρονη επιχείρηση. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το ολοκληρωμένο πλαίσιο της διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αναλύονται οι βασικές αρχές για την διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου. Ένα ακόμα κομμάτι που θα αναπτυχθεί σε αυτήν την ενότητα είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του Λειτουργικού Κινδύνου και το κατά πόσο κοστίζει ο Λειτουργικός Κίνδυνος στις τράπεζες. Στην πέμπτη ενότητα αναπτύσσεται με αναλυτικό τρόπο η Κεφαλαιακή Επάρκεια. Πρώτα από όλα, δίνεται ένας ορισμός της Κεφαλαιακής Επάρκειας και του δείκτη της. Στην συνέχεια αναφέρονται οι μέθοδοι υπολογισµού της Κεφαλαιακής Επάρκειας σύµφωνα µε την Επιτροπή Βασιλείας και αναφέρονται επιγραμματικά έξι προσεγγίσεις υπερπήδησης των προβλημάτων που δημιουργεί ο Λειτουργικός Κίνδυνος. Στην ενότητα αυτή, επίσης υπάρχει μία εκτενής περιγραφή των μεθόδων υπολογισμού της Κεφαλαιακής Επάρκειας. Στην έκτη ενότητα περιλαμβάνεται το εμπειρικό μέρος της διπλωματικής εργασίας. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί ο Λειτουργικός Κίνδυνος και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 5 ελληνικές τράπεζες (4 συστημικές και 1 μη συστημική) για τα οικονομικά έτη 2013-2015. Στην συνέχεια θα γίνει μία σύγκριση για την κάθε τράπεζα ως προς τον Λειτουργικό Κίνδυνο και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας για τα 3 έτη και στο τέλος θα επιχειρηθεί να γίνει μία συγκριτική ανάλυση για τις 5 ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον Λειτουργικό Κίνδυνο και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Ο σκοπός στην διπλωματική εργασία είναι να γίνει κατανοητό πρώτα από όλα το κατά πόσο επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες από τον Λειτουργικό Κίνδυνο και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Αφού γίνει κατανοητό αυτό, θα προτιμηθούν κάποιοι εναλλακτικοί και καλύτεροι τρόποι αντιμετώπισης που θα μπορούσαν να έχουν οι ελληνικές τράπεζες για τον Λειτουργικό Κίνδυνο και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας διότι είναι δύο παράγοντες που τις επηρεάζουν ως προς τα ίδια Εποπτικά κεφάλαια, τα άλλα είδη κινδύνου και τον ισολογισμό της κάθε τράπεζας για το κάθε έτος. Τέλος, στην τελευταία ενότητα θα αναπτυχθούν τα συμπεράσματα σχετικά με τον Λειτουργικό Κίνδυνο, τα Σύμφωνα Βασιλείας, την Κεφαλαιακή Επάρκεια και το κατά ποσό μπορούν ο Λειτουργικός Κίνδυνος και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να επηρεάσουν τις ελληνικές τράπεζες.
Abstract:In the context of diploma thesis, one of the main goals is to emphasize, in the best possible way, the concept of Operational Risk in order to correctly attribute its importance to modern enterprises. In addition, the importance of the Basel Convention to the stability of the global financial system is being addressed. Through work, the Basel Accord, which aims to address the systemic risks of the financial system and set minimum capital adequacy requirements, is particularly important. Also, it is very important to describe the characteristics of Operational Risk, Capital Adequacy and its index. The diploma thesis is divided into 6 chapters. In the second section, there is the historical review of Operational Risk. In addition, the concept of Operational Risk is analyzed by various scientists and organizations and the definition given by the Basel II Committee. This chapter also describes the concept of Operational Risk under Greek law. In the third section, reference is made to the introduction of the Basel I, II and III Agreements that attempt to prevent the financial institution from potential risks, with more and more targeted actions and reactions to global developments. Finally, under the Basel II Treaty are described its 3 Pillars. In the fourth section, there are various features of Operational Risk. First of all, a report is made on the main sources of Operational Risk, information is provided on the damaging events that are caused by the Operational Risk by category and the characteristics of this risk are analyzed, as well as its differences with regard to credit risk and risk Market. In this section also are presented the differences that exist between the Operational and Financial Risks, the Operating Risk Loss Survey and the categories of Operational Risk are analyzed. In addition, two operational risk cases are reported on what may be, operational risk management information is provided, for the separation of operational events according to their frequency and severity and the significance of the Operational Risk for the modern enterprise. Below is the integrated framework of operational risk management of financial institutions and the basic principles for the management of operational risk is analyzed. Another part that will be developed in this section is how to deal with Operational Risk and how much the Operational Risk in the banks costs. In Chapter Five, Capital Adequacy is developed in an analytical way. First of all, a definition of Capital Adequacy and its index is given. Below are the methods of calculating Capital Adequacy according to the Basel Committee and six outlining approaches to the problems posed by the Operational Risk are outlined. In this section, there is also an extensive description of the Capital Adequacy calculation methods. In the sixth module is included the empirical part of the diploma thesis. In this section will be analyzed the Operational Risk and the Capital Adequacy Ratio in 5 Greek banks (4 systemic and 1 non-systemic) for the financial years 2013-2015. Then a comparison will be made for each bank in terms of the Operational Risk and the Capital Adequacy Ratio for 3 years and finally a comparative analysis will be attempted for the 5 Greek banks in relation to the Operational Risk and the Capital Adequacy Ratio. The aim of the diploma thesis is to understand first of all whether the Greek banks are affected by the Operational Risk and the Capital Adequacy Ratio. Once this is understood, some alternative and better ways of dealing with the Operational Risk and the Capital Adequacy of the Greek banks will be preferred because they are two factors that affect them with respect to the same Supervisory capital, other types of risk and the Balance sheet of each bank for each year. Finally, in the last section, will be developed conclusions on Operational Risk, Basel Accords and Capital Adequacy and how much can be influenced Greek banks by the Operational Risk and the Capital Adequacy Index.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ελεγκτική και Φορολογία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 239-242
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_TromboukisIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο