Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οπτικοποίηση δεδομένων στην ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα
Τίτλος:Data visualization in electoral behavior: Greek elections 2007-2015
Κύρια Υπευθυνότητα:Μεσσήνη, Σοφία Ε.
Επιβλέπων:Σκαρπέλος, Γιάννης Π.
Θέματα:
Keywords:Ανάλυση μεγάλων δεδομένων, εκλογική συμπεριφορά, οικονομική κρίση, Ελλάδα, οπτικοποίηση
Data science, big data, visualization, electoral behavior, Greek crisis
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η φτώχεια δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, ούτε ατύχημα είναι δημιούργημα» έλεγε ο Νέλσον Μαντέλα. Οι παρελθούσες πολιτικές που ασκήθηκαν στην Ελλάδα, οδήγησαν τη χώρα σε μια δίνη οικονομικού μαρασμού και πολιτικής αστάθειας. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα, έφερε στα όρια της φτωχοποίησης σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου της Κολωνίας το 41% του πληθυσμού το διάστημα 2008 - 2015. Απόρροια των οικονομικών δυσμενών συνθηκών ήταν οι έντονες κοινωνικές διαμαρτυρίες κυρίως από τις μεσαίες και λαϊκές τάξεις, που εκφράστηκαν σαν ένα φαινόμενο «Vox Populi», απεικονίζοντας έτσι τη μεταβολή της κοινής γνώμης, αναδιαμορφωμένη μέσα σε ένα πλαίσιο σειράς γεγονότων τα οποία βοήθησαν σαν «σπίθα» το ξέσπασμα μεγάλων ταξικών αντιδράσεων, ενάντια στην εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε. Η κύρια αντίδραση στρεφόταν κυρίως προς τα πολιτικά κόμματα και τις ηγεσίες που είχαν την πολιτική ευθύνη και τη διακυβέρνηση της χώρας τα επίμαχα αυτά χρόνια. Η μελέτη και η οπτικοποίηση της ανάλυσης της εκλογικής συμπεριφοράς στα χρόνια της κρίσης από το 2007 έως το 2015 αποτέλεσαν το βασικό στόχο της παρούσας έρευνας. Με τη βοήθεια της επιστήμης των δεδομένων (Data Science), δημιουργήσαμε διαδραστικούς χάρτες των εκλογικών αναμετρήσεων των εθνικών εκλογών 2007, 2009, 2012 (6ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου) και 2015 (25ης Ιανουαρίου και 20ης Σεπτεμβρίου), οι οποίοι παρουσιάζουν τα τελικά αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα κάθε δήμου. Πηγή άντλησης των δεδομένων μας, υπήρξε η εταιρεία Singular Logic, η οποία μας παραχώρησε 6 αρχεία excel με 20.000 περίπου εκλογικά τμήματα το καθένα. Η μελέτη αυτή, δίνει εικόνα στις αλλαγές της εκλογικής συμπεριφοράς των πολιτών σε μια περίοδο κρίσιμων εκλογών (critical elections), πολιτικής αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας. Παράλληλα κάνουμε λόγο για την εμφάνιση δύο «Ελλάδων», η μια της ΝΔ με τις συντηρητικές και παραδοσιακές αντιλήψεις της και η άλλη του ΠΑΣΟΚ, ταγμένη κατά μια έννοια στον εκσυγχρονισμό, τη θέση του οποίου θα λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 ως αναρριχόμενος εκπρόσωπος μιας νέας αριστερής πλειοψηφίας, με κριτική διάθεση απέναντι στην Ε.Ε, αρνητής των μεταπολιτευτικών ελίτ, αλλά και μέρος αυτού στραμμένο προς έναν ευρωκεντρικό ευρωσκεπτικισμό. Η επιστήμη των δεδομένων ανοίγει νέους ορίζοντες στην πολιτική κοινωνιολογία καθώς στοχεύει στην επεξήγηση και κατανόηση φαινομένων (ψήφος διαμαρτυρίας, κοινωνικές αναταραχές, αποστροφή των πολιτών από τους πολιτικούς, δημιουργία κινημάτων κ.α) που διαδραματίστηκαν στην πολιτική ζωή μιας χώρας και που προκάλεσαν συγκεκριμένες αντιδράσεις - συμπεριφορές. Κάτω από το «φακό» της οπτικοποίησης μεγεθύνονται και αναδεικνύονται γεγονότα, καταστάσεις και εικόνες που ο ανθρώπινος νους δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί με διαφορετικό τρόπο. Η ανάλυση κειμένου, αριθμών, συναισθημάτων και διαμόρφωσης στάσεων, οπτικοποιούνται εύκολα, δίνοντας στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αφουγκραστεί όσα του «λένε» τα δεδομένα του.
Abstract:Nelson Mandela said that "Poverty is not a result of chance or accident, it is a creation". The past policies that Greek government followed, led the country into an economic decline and political instability. According to the Institute of Cologne, the economical crisis that broke out in Greece, brought to the limits of poverty 41% of the population during the period 2008-2015. The result of the economic hardship was huge social protests mostly by the middle and working classes, expressed as a phenomenon known as «Vox Populi», meaning the voice of the people, reflecting the change in public opinion; as such a “spark”, people’s voice has been remodeled into a frame of series of events which helped the outbreak of large class of reactions against the economic policy. The main reaction is directed against the political parties and the leaders who have had political responsibility for the country’s crisis through all these years. The main target of this research is to analyze and visualize the electoral behavior of Greek voters in the period between 2007 and 2015 when this major economical crises erupted. With the help of data science, interactive maps have been created for the national elections in the years 2007, 2009, 2012 (May 6 and June 17) and 2015 (January 25 and September 20), that show the final results at every poll station. The company Singular Logic is the data source, which gave us 6 excel files with around 20,000 polling stations each. This study gives image to how the electoral behavior was changed in times of critical elections, political uncertainty and economic instability. At the same time, the appearance of two "Greece’s" is seen, one of the New Democracy which is liberal-conservative and the other of the Panhellenic Socialist Movement (PASOK) which is a social-democratic one while in September 2015 the Coalition of the Radical Left (SYRIZA), a left-wing political party in Greece took its place. The science of data opens new horizons in political sociology which aims to understand and explain what actions in political life of a country causes specific reactions - behaviors. The "lens" of visualization has magnified and highlighted events, situations and images,that the human mind cannot not grasp or understand without it. Data science, text analysis, numbers, feelings and attitudes configuration can be easily visualized, allowing the person to understand and listen to what their data has to “say”.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 105-109
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_MessiniSo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο