Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ανάμεσα σε δύο ηπείρους (Κεφαλονιά - Ανατολική Αφρική): η μυθολογία μιας οικογένειας μέσα από άλμπουμ φωτογραφίας
Τίτλος:Between two continents (Cephalonia - East Africa): the mythology of a family through family photo albums
Κύρια Υπευθυνότητα:Αλεξιάδη, Αικατερίνη Α.
Επιβλέπων:Σκαρπέλος, Ιωάννης Π.
Θέματα:
Keywords:Προσωπική ταυτότητα, οικογενειακά άλμπουμ φωτογραφίας, μνήμη, Ανατολική Αφρική, Κεφαλονιά
Personal identity, family photo albums, memory, East Africa, Cephalonia
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το ενδιαφέρον για την ενασχόληση με τα οικογενειακά άλμπουμ φωτογραφίας ξεκινάει από το 1980 με το βιβλίο του Ρολάν Μπαρτ «Ο φωτεινός θάλαμος» και κορυφώνεται με την κοινωνιολογία του φεμινισμού τη δεκαετία του ’80. Σηματοδοτεί την προσπάθεια των γυναικών να αναλύσουν το ατομικό με κοινωνικούς όρους, να αναλύσουν τις οικογενειακές φωτογραφίες για να συνειδητοποιήσουν και να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους. Με αφετηρία αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο εξετάζεται πώς τα οικογενειακά άλμπουμ φωτογραφίας διαμορφώνουν την ιστορία μιας οικογένειας. Δημιουργούν μια παράλληλη ιστορία, μια μυθολογία για τα μέλη της τα νεότερα, τα οποία προσπαθούν μέσα από αφηγήσεις και εικόνες να ανασυνθέσουν τη δική τους προσωπική ιστορία και να κατανοήσουν τη συνέχεια και τους δεσμούς με τους προγόνους τους. Συγκεκριμένα εξετάζεται η ιστορία της οικογένειας της μητέρας μου που χωρίστηκε σε δύο ηπείρους. Διερευνώνται τα τραύματα που προκλήθηκαν και γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν και να επέλθει συμφιλίωση με αυτά τα φαντάσματα του παρελθόντος. Μέσα από αυτή την ενασχόληση γίνεται αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας και προσπάθεια κατανόησης του εαυτού μας. Οι φωτογραφίες αντιμετωπίζονται, όχι ως εξωτερικό συμβάν, αλλά ως εσώτερος εαυτός, ως απαντήσεις σε ερωτήματα, ως μια άλλη ψυχαναλυτική διαδρομή προς το Εγώ, ως κατάδυση στο παρελθόν μιας οικογένειας και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαδρομή της στον χρόνο και στον τόπο. Συγχρόνως όμως οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται και ως μαρτυρίες μιας άλλης εποχής, ως παρελθοντικός χρόνος, ως διαδρομή στην ιστορία, που φέρει τα σημάδια της αποικιοκρατίας, δύο παγκοσμίων πολέμων και του ελληνικού εμφυλίου. Η μέθοδος η οποία ακολουθείται βασίζεται στην ανθρωπολογική προσέγγιση της G. Rose και στην ψυχαναλυτική φεμινιστική ματιά της A. Keary, της A. Kuhn και της M. Hirsch.
Abstract:The interest for family photo albums begins in 1980 with the book of Roland Barthes “Camera Lucida” and culminates with feminism sociology in the 80s. It signifies an attempt on the part of women to investigate the individual through social terms, to analyze the family photos in order to realize and form their own identity. Starting from this theoretical background it is examined how the family photo albums form the history of a family. They create a parallel history, a mythology for the junior members of the family, who through narrations and images try to reformulate their own personal history and understand the continuity as well as the bonds with their ancestors. More specifically, the history of my mother’s family is examined, a family that has been divided between two continents. The traumas that have been caused are investigated and there is an attempt to comprehend them in an effort to reconcile with these ghosts of the past. This pursuit constitutes a quest for personal identity and an attempt to comprehend our own self. Photos are regarded not as an exterior event, but as an inner self, as replies to questions, as another psychoanalytical route to the Ego, as a dive into the past of a family, while considering what this means for the journey of the family both in time and place. Meanwhile photos are also used as testimonies of another era, as a time past, as a route through history that bears the scars of colonialism, two World Wars and the Greek Civil War. The method used is based on the anthropological approach of G. Rose and the psychoanalytical feminist approach of A. Keary, A. Kuhn and M. Hirsch.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση", 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 92-95
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_AlexiadiKa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο