Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των ενηλίκων κρατουμένων μαθητών γύρω από το εγκληματικό φαινόμενο: η περίπτωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών Κορυδαλλού
Τίτλος:Social representations of the incarcerated student population against the criminal phenomenon: the case of the Second Chance School of Korydallos Athens Prison
Κύρια Υπευθυνότητα:Ορφανάκη, Καλλιόπη Μ.
Επιβλέπων:Ζαραφωνίτου,Χριστίνα
Θέματα:
Keywords:Κοινωνική αναπαράσταση, κρατούμενος μαθητής, φυλακή Κορυδαλλού-Αθήνα, Έγκλημα, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, χώρος-χρόνος-σώμα, Σύστημα Απονομής Ποινικής Δικαιοσύνης, κοινωνική οργάνωση των κρατουμένων
Social Representations, incarcerated student ,Second Chance School, crime, Award Penal Justice System
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η παρουσίαση των κοινωνικών αναπαραστάσεων του έγκλειστου μαθητικού πληθυσμού απέναντι στο εγκληματικό φαινόμενο, όπως αναδύονται στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην δικαστική φυλακή Κορυδαλλού, κατά τη χρονική περίοδο 2007- 2015. Κεντρικό ερώτημα της έρευνας αποτέλεσε πώς αναπαρίσταται το εγκληματικό φαινόμενο στη συνείδηση του παραβάτη του ποινικού νόμου, που ενώ είναι έγκλειστος, είναι παράλληλα μέλος μιας εκπαιδευτικής δομής. Για τη διερεύνηση των ερευνητικών στόχων, διενεργήθηκε ποιοτικού χαρακτήρα έρευνα, με τη διεξαγωγή ελεύθερων ημιδομημένων ομαδικών και ατομικών συνεντεύξεων, με ποιοτική ανάλυση περιεχομένου γραπτών τεκμηρίων των εγκλείστων μαθητών, καθώς και με συμμετοχική παρατήρηση στο πεδίο έρευνας. Η διατριβή εξελίσσεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην παρουσίαση του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου ενώ στο δεύτερο και τρίτο μέρος περιλαμβάνεται η εμπειρική έρευνα. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος σκιαγραφείται η σύγχρονη εγκληματολογική θεωρία, αναλύονται ο ρόλος της φυλακής ως κεντρικού ιδεολογικού μηχανισμού και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η υποκειμενικότητα σε συνθήκη εγκλεισμού, επιχειρείται η επισκόπηση των σωφρονιστικών μοντέλων όπως κυριάρχησαν ιστορικά, του σύγχρονου σωφρονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα και του προφίλ της φυλακής Κορυδαλλού, καθώς και η παρουσίαση της θεωρίας των κοινωνικών αναπαραστάσεων υπό το πρίσμα της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής παρατίθενται τα ερευνητικά πορίσματα της διατριβής. Το θεματικό αντικείμενο του δεύτερου μέρους επικεντρώνεται σε τρεις βασικές μεταβλητές (χώρος, χρόνος, σώμα) μεταβλητές που επιδρούν στο περιβάλλον της φυλακής Κορυδαλλού ώστε να ανιχνευθεί ο ρόλος της στη διαμόρφωση της ταυτότητας του φυλακισμένου. Το τρίτο μέρος αποτελεί το κύριο μέρος της παρούσας διατριβής. Τα υποκείμενα της έρευνας τοποθετήθηκαν ως προς τον ορισμό του εγκλήματος, εκτίθενται οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των κρατουμένων μαθητών απέναντι στο Σύστημα Απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης (αστυνομία, ανάκριση, δικηγόροι υπεράσπισης, δικαστήρια), αναλύεται η διαδικασία της αποδιάρθρωσης του κοινωνικού εαυτού μέσα από την περιγραφή της ζωής στη φυλακή (τελετουργικές φάσεις της εισόδου , παραμονής και προετοιμασίας για την έξοδο από το κατάστημα ) καθώς η προσπάθεια της ανασύστασης του εαυτού του φυλακισμένου μέσα από τη διαχείριση του στίγματος που δημιουργείται από τον εγκλεισμό. Ακολουθεί η παράθεση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των κρατουμένων απέναντι στις ομάδες του ποινικού (Επόπτης Εισαγγελέας, Διευθυντής Φυλακής, Αρχιφύλακας, σωφρονιστικοί υπάλληλοι), περιποινικού (γιατροί και κοινωνικές υπηρεσίες) και παραποινικού τομέα (Εκκλησία, ΚΕΘΕΑ, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι, σχολείο, ΜΚΟ και εθελοντές). Στη συνέχεια αναλύεται η κοινωνική οργάνωση των κρατουμένων, όπως διαμορφώνεται από τους κρατούμενους αλλά και σε συνάρτηση με τις ταξινομήσεις του φυλακτικού συστήματος, τα χαρακτηριστικά αυτής της οργάνωσης , τα κριτήρια κατηγοριοποίησης που υιοθετεί η έγκλειστη κοινότητα και η κοινωνική διαστρωμάτωση των κρατουμένων, όπως συναντάται στο Κ.Κ. Κορυδαλλού. Η διατριβή κλείνει με την παρουσίαση των συμπερασμάτων της έρευνας και με την παράθεση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.
Περίληψη:Βιβλιογραφία: σ. 577-587
Abstract:The subject of this thesis is the study of the social representations of the incarcerated student population against the criminal phenomenon, in the Second Chance School of Korydallos Athens Prison during the period 2007-2015. The central research question was how the prisoner represents the criminal phenomenon while incarcerated and at the same time, member of an educational structure. For this research objective, a qualitative method research was conducted. The thesis develops into three parts. In the first part the theoretical and methodological framework is presented while in the second and third part, the empirical research. In particular, the first part outlines the contemporary criminological theory, the role of prison as a central ideological mechanism, the penal models and the theory of social representations in the context of social Psychology. The second part focuses on the effect of the prison on the social identity of the prisoner examining three key variables (space, time, body). The third part is the main part of this thesis. The research subjects took stand (or express opinion) on the definition of the crime and their social aspects towards Award Penal Justice System were exposed (police, interrogation, defense lawyers, courts), also life in prison (ritual phases of entry, stay and preparation for the exit ), stigma management, prisoners views for penal groups (Supervisor Attorney, Director of Prison, Sergeant, prison staff) as well as other prison staff (doctors , social services ), and groups such as Church, artists and journalists, school, NGOs and volunteers. Finally, the social organization of prisoners is presented (enclosed community ), the features of this organization, the classification criteria and their social stratification in Athens Prison. The thesis closes with the presentation of the conclusions of the research and Greek and foreign bibliography.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2016
Περιγραφή:Η Bιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή.
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3DID_Orfanaki_Ka.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο