Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Μορφές τρομοκρατίας και αντιτρομοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα στις αρχές του 21ου αιώνα
Τίτλος:Forms of terrorism and counter-terrorism at global scale in the early 21st century
Κύρια Υπευθυνότητα:Παναγιωτοπούλου, Όλγα Ν.
Επιβλέπων:Λάζος, Γρηγόρης, 1954-
Θέματα:
Keywords:11η Σεπτεμβρίου 2001, διεθνής τρομοκρατία, ασφάλεια, πόλεμος κατά τρομοκρατίας, θεμελιώδη δικαιώματα
September 11th 2001, international terrorism, security, war on terror, fundamental rights
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η είσοδος στον 21ο αιώνα συνοδεύεται από ένα γεγονός, το οποίο, μέσα από δύο απλούς αριθμούς, συνοψίζει ολόκληρη τη μέχρι τώρα πορεία του. Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 (11/9), σηματοδοτεί την εποχή της διεθνούς τρομοκρατίας, των πολέμων και τον περιορισμό των ελευθεριών. Παρά την ιστορικότητα του όρου, η λέξη «τρομοκρατία» ποτέ άλλοτε δε γράφτηκε και δεν ειπώθηκε τόσες πολλές φορές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η λεγόμενη «ισλαμική τρομοκρατία» επικρατεί στη διεθνή σκηνή, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται άλλες μορφές που χρησιμοποιούν «εναλλακτικά» μέσα (π.χ. ΟΜΚ) επίτευξης πολιτικών και άλλων ευρύτερων στόχων, δοκιμάζοντας τα όρια των παραδοσιακών ορισμών της τρομοκρατίας. Μετά την 11/9, ξεκινά αμέσως ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας», με στόχο την εξουδετέρωση των «εσωτερικών» και «εξωτερικών» εχθρών. Αυτός, συνίσταται, κυρίως, σε δικαιϊκές ρυθμίσεις που περιστέλλουν θεμελιώδη δικαιώματα και μη των πολιτών ενός κράτους. Απ’ την άλλη, περιλαμβάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από το παραδοσιακό πρότυπο πολέμου, ιδίως με την εισαγωγή της πολεμικής τεχνολογίας και των ιδιωτικών στρατών. Το σοκ που προκάλεσαν οι επιθέσεις οδήγησαν μεγάλη μερίδα αναλυτών να κάνουν λόγο για μια «ημέρα που άλλαξε τον κόσμο». Πράγματι, η 11/9 κατέδειξε την ικανότητα της τρομοκρατίας να επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων σε διεθνές επίπεδο. Έθεσε, ακόμη, υπό αμφισβήτηση τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα που σχετίζονται με την ισχύ των ΗΠΑ. Η συμβολική αξία της αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο σήμερα, όπου η Ευρώπη βρίσκεται στη θέση της Αμερικής. Ωστόσο, είναι ορθότερο να υποστηρίξουμε πως λειτούργησε ως επιταχυντής αλλαγών που είχαν ήδη δρομολογηθεί και, με το πρόσχημα της ασφάλειας, συναντούν ολοένα λιγότερη αντίσταση. Μετά από τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας, και πλέον, ανηλεούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ένας κύκλος βίας κλείνει και ανοίγει ένας άλλος, όμοιος με τον προηγούμενο, ενώ τα λάθη, δυστυχώς, επαναλαμβάνονται.
Abstract:The entrance to the 21st Century is accompanied by a fact, which, through two simple numbers, summarizes its whole course. September 11th, 2001 (9/11) marks the era of international terrorism, wars and restriction of freedoms. Despite the long history of the term, the word “terrorism” has ever be written or said so many times before, in such a short time. The so-called “Islamic terrorism” prevails on the international scene, while other forms of terrorism using 'alternative' means (e.g. WMD) of achieving political and other broader objectives are developing, testing the limits of traditional definitions of terrorism. Immediately after 9/11, the “war on terror” begins, in order to neutralize both “internal” and “external” enemies. The “war on terror” mainly consists of juridical arrangements, which restrict (non-)fundamental rights of citizens of a State. On the other hand, it includes military operations, which differ from the traditional model of war, especially after the inclusion of military technology and private armies. The shock caused by the attacks has led some analysts to speak of “a day that changed the world”. Indeed, 9/11 highlighted terrorism’s ability to influence the lives of people worldwide. At the same time, the attacks challenged the perceptions and stereotypes associated with US power. Their symbolic value is emerging once more, now that Europe is in the position of America. Nevertheless, it would be more accurate to support the thesis that 9/11 served as accelerator of changes already underway and, on the pretext of security, meet increasingly less resistance. After a decade of strong fight against terrorism, a cycle of violence closes and another, similar to the previous one, opens up while the same mistakes are, unfortunately, repeated.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της”, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 171-199
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_EGL_PanagiotopoulouOl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο