Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

 

 
Τίτλος:  Σύγχρονα Θέματα : περιοδικό επιστημονικής έρευνας. Χρόνος Β' τεύχη 7 έως 12
Γλώσσα: el
Θέμα:  Κοινωνικές επιστήμες -- Περιοδικά
Ανθρωπιστικές επιστήμες -- Περιοδικά
Περιεχόμενα:   Στο δεύτερο χρόνο
Η θέσις της επιστήμης στην πολιτική ζωή
Οικονομική ανάπτυξη και ορυκτός πλούτος, ορυκτές ύλες και άλλες βιομηχανίες εκτός της μεταλλουργίας.
Προϋποθέσεις για μια εκσυγχρονισμένη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
Πολεοδομία και κοινωνιολογία
Συμβούλιο αμοιβαίας οικονομικής βοήθειας
Επιστήμη και τεχνική στον κόσμο του μέλλοντος
Ιδεολογικά ρεύματα στην ιατρική του αρχαίου κόσμου
Η γραμμική γραφή Β' και το ελληνικό αλφάβητο
Ο Ισαάκ Σκλιάρσκι ομιλεί για το σοβιετικό δίκαιο
Τηλεπικοινωνίαι με τεχνητούς δορυφόρους
Δείκτες για την οικονομική ανάπτυξη των Βαλκανίων
Το συγκοινωνιακό πρόβλημα (τοποθέτηση)
Επικαιρότητα
Σχόλια
Κριτική του βιβλίου
Επιστημονικά νέα
Ενδείξεις για την οικονομική πολιτική της Ένωσης Κέντρου
Μερών της αξίας του κοινωνικού προϊόντος.
Επιστημονική οργάνωσις εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης
Η ανάλυσις του εδάφους αποτελεσματικόν μέσον προσδιορισμού των λιπαντικών αναγκών του βάμβακος.
Τα εκπαιδευτικά μέτρα της Ενώσεως Κέντρου
Το φυλετικό πρόβλημα
Η κοσμοθεωριακή πλευρά της προσωπικότητος του καλλιτέχνη
Οικονομικές πλευρές του άξονα Παρισιού-Μπόν
Το ελληνικό ελαιόλαδο
Ο προγραμματισμός των μελετών εθνικοοινομικής ανάπτυξης
Βιοτεχνία και Ε.Ο.Κ
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα
Η γραμμική γραφή Β' είναι αλφαβητική
Το 3ο συνέδριο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων
Δημήτρης Γληνός μια ομιλία του
Κύπρος: ένα σύνταγμα που δεν μπορεί να εφαρμοσθεί και μια δέσμια ανεξαρτησία
Σχόλια
Κριτική του βιβλίου
Το κυπριακό
Το έργο και η ιστορική παράδοση φιλικής εταιρείας
Διαρθρωτικές αλλαγές στην αγροτική οικονομία
Ο ρόλος της Βουλής στον οικονομικό προγραμματισμό
Το πρόβλημα των στρατιωτικών δαπανών
Το δημόσιο χρέος
Όχι κρίση καπνών αλλά χρεωκοπία πολιτικής
Τα δυτικογερμανικά μονοπώλια και η κοινή αγορά
Πρόβλημα μετασχολικής εκπαίδευσης
Χώρος-χρόνος και σύμπαν
Προγραμματισμός και σύνθεση των οικονομικών μελετών
Σχόλια
Ελληνική επιστημονική κίνηση
Το "παρασύνταγμα" της Δεξιάς και ο εκδημοκρατισμός της χώρας
Η περιφερειακή ανάπτυξις της Ελλάδος
Επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη
Η εκμηχάνιση της ελληνικής γεωργίας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη των αγροτικών διαρθρώσεων
Οι εισαγωγικές εξετάσεις και το ακαδημαϊκό απολυτήριο
Σχετικά με το χαρακτήρα της επανάστασης του εικοσιένα
Μαρξισμός και υπαρξισμός
Η εξέλιξη και το μέλλον της πειραματικής μεθόδου
ΈΣΣΟ-Παππάς και οικονομική ανάπτυξη
Τί είναι ο δημοκρατικός οικονομικός προγραμματισμός
Παράγοντες εχθρικοί προς την οικονομική ανάπτυξη
Οι αποφάσεις του Α΄συνεδρίου της ΕΦΕΕ
Παγκόσμια Επικαιρότητα
Το ουσιαστικό περιεχόμενο του προϋπολογισμού του 1964
Εσωτερική συσσώρευση και μετανάστευση
Οργανική σύνθεση του κεφαλαίου και οικονομική ανάπτυξη
Αγροτικοί συνεταιρισμοί
Η παγκόσμια διάσκεψη για το εμπόριο και την ανάπτυξη
Άνθιμος Γαζής (1764-1828)
Ύλη και πνεύμα
Φιλοσοφία και κοινωνικά προβλήματα της κυβέρνησης
Πείραμα θεωρία και πράξη
Σκέψεις για τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια
Η σύμβαση ΕΣΣΟ-Παππάς Β'. Το χαλυβουργείο.
Σχόλια
Ελληνική επιστημονική κίνηση
Παγκόσμια Επικαιρότητα
Κριτική του βιβλίου
Εξώφυλλο και περιεχόμενα τεύχους "Σύγχρονα Θέματα : περιοδικό επιστημονικής έρευνας", χρόνος Β' τευχών 7 έως 12.
 

Αναζήτηση για:

Πλοήγηση με:
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο