Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας  

 
Τίτλος: Ψυχολογία Τόμος 12
Περιγραφή: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία αποφάσισε να εκδώσει την Ψυχολογία, αυτό το περιοδικό που έχετε στα χέρια σας, για να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες ψυχολόγους να κοινοποιήσουν σε ένα έγκυρο επιστημονικό βήμα την εργασία τους και να πληροφορηθούν για την εργασία των συναδέλφων τους. Η Ψυχολογία δηλαδή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο καταλύτης που θα επιταχύνει την παραπέρα ανάπτυξη των ψυχολογικών σπουδών και της έρευνας στη χώρα. Προς το σκοπό αυτό, η Ψυχολογία θα δημοσιεύει άρθρα από κάθε περιοχή ή κλάδο της Ψυχολογίας. Τα άρθρα μπορούν να είναι είτε επισκοπήσεις ή να παρουσιάζουν εμπειρικές έρευνες.
Γλώσσα: el
Θέμα:  Ψυχολογία -- Περιοδικά
Psychology -- Periodicals
Περιεχόμενα:   Third-party reproduction
Αφιέρωμα Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Πάσχοντας από υπογονιμότητα
Children of assisted reproductive technology: Medical and psychological issues
Greek children’s understanding of false beliefs: The role of language
Υιοθεσία και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με δότη
Structural and attitudinal approach of social representations of individuality and collectivity in a Greek and a Frenchsample
Χιούμορ: Μια αναπτυξιακή θεώρηση
Αναπαραστάσεις περιβαλλοντικών συγκρούσεων: Η από κοινού δόμηση ενός ορισμού της σύγκρουσης από τα εμπλεκόμενα μέρη
Μετρώντας την έννοια της κουλτούρας των οργανισμών: Το Ερωτηματολόγιο Οργανωτικής Κουλτούρας
Οι αντιλήψεις των εφήβων για τις σχέσεις προσκόλλησης με γονείς και συνομηλίκους ως παράγοντας πρόβλεψης της επιθετικότητας στην εφηβεία
Κατάλογος ελέγχου για την ανίχνευση προβλημάτων συμπεριφοράς στην προσχολική ηλικία
Όψεις της ανάπτυξης των δίδυμων
Διεπιστημονική θεώρηση της εγκυμοσύνης των διδύμων
Πώς βιώνουν το χρόνο στο σχολείο οι μαθητές 16 ετών
Φοίτηση σε τάξεις ένταξης και αυτοεκτίμηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Μια αναπτυξιακή προσέγγιση
Πραγματολογικές δεξιότητες σε παιδιά με αυτισμό
Θεωρίες σχηματισμού συγκεκριμένων εννοιών
Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective
Αφιέρωμα στον Albert Bandura
Πλειοψηφική και μειοψηφική πηγή και επεξεργασία του μηνύματος επιρροής
Προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας και καταθλιπτικά συμπτώματα: Άμεσες και έμμεσες σχέσεις
Κατάθλιψη, άγχος, θυμός/εχθρικότητα και σωματική υγεία, και οι πιθανοί ενδιάμεσοι μηχανισμοί
Ένα πρόγραμμα γνωσιακής-συμπεριφοριστικής παρέμβασης για την ενίσχυση της αυτοαποχελεσματικόχηχας σε παιδιά με προβλήματα μάθησης στο σχολείο
Ψυχική ανθεκτικότητα και προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας:Μια μελέτη μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων
Assessing mathematics self-efficacy:Are skills-specific measures better than domain-specific measures?
Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ηρωικής συμπεριφοράς από τους εφήβους
Ψυχολογικές δοκιμασίες και νεοπλασματικά νοσήματα
Ικανότητα χρήσης μορφολογικών στρατηγικών στην ορθογραφημένη γραφή από μαθητές της Α' τάξης του δημοτικού
Αφιέρωμα, Υγεία και Ασθένεια: Ψυχολογικές Διεργασίες
Κοινωνική ψυχολογία και επιδράσεις των μέσων μαζικής επικοινωνίας: «Βίοι παράλληλοι»; Μια ανασκόπηση
Υποκειμενική ευεξία,δημογραφικές και ενδοπροσωπικές μεταβλητές
Psychosocial functioning and anaesthetic requirements in patients undergoing coronary artery bypass grafting
Multiple measures of assessing vocabulary acquisition: Implications for understanding lexical development
Η κατάκτηση της χωρο-χρονικής δόμησης από παιδιά προσχολικής ηλικίας
Προσαρμογή σε σοβαρά προβλήματα υγείας και ικανότητα διάκρισης ως προς την αντίληψη ελέγχου και την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων
Η εναλλαγή ιδιαίτερων / εθνικών και οικουμενικών θεμάτων στη διαχείριση του διλήμματος εθνικισμός /πατριωτισμός
Παράγοντες πρόβλεψης της προληπτικής συμπεριφοράς υγιών γυναικών σχετικά με τον καρκίνο του μαστού
 

Αναζήτηση για:

Πλοήγηση με:
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο