Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας  

 
Τίτλος: Ψυχολογία Τόμος 11
Περιγραφή: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία αποφάσισε να εκδώσει την Ψυχολογία, αυτό το περιοδικό που έχετε στα χέρια σας, για να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες ψυχολόγους να κοινοποιήσουν σε ένα έγκυρο επιστημονικό βήμα την εργασία τους και να πληροφορηθούν για την εργασία των συναδέλφων τους. Η Ψυχολογία δηλαδή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο καταλύτης που θα επιταχύνει την παραπέρα ανάπτυξη των ψυχολογικών σπουδών και της έρευνας στη χώρα. Προς το σκοπό αυτό, η Ψυχολογία θα δημοσιεύει άρθρα από κάθε περιοχή ή κλάδο της Ψυχολογίας. Τα άρθρα μπορούν να είναι είτε επισκοπήσεις ή να παρουσιάζουν εμπειρικές έρευνες.
Γλώσσα: el
Θέμα:  Ψυχολογία -- Περιοδικά
Psychology -- Periodicals
Περιεχόμενα:   Δοξασίες και μοτοσικλέτα
Εκπαιδεύοντας τον ανοίκειο «άλλο»: Το παράδειγμα της μειονοτικής εκπαίδευσης
Πρόλογος του νέου διευθυντή σύνταξης
Στάσεις απέναντι στην Ευρώπη και εθνική ταυτότητα
Η διαπολιτιστική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε πρόσφυγες: Ψυχοκοινωνικές ανάγκες και πολιτισμικές διαφορές
Ομοφυλόφιλη επιθυμία και επιθυμία πατρότητας
Ένα διαφορετικό σχολείο:Το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει
The role of conflict and information in the resolution of problems of unfamiliar physics concepts
Η επίδραση του πλασίου στην αναγνώριση οικείων προσώπων
Κακοποίηση - παραμέληση του παιδιού και παραβατικότητα: Συγκοινωνούντα δοχεία;
Μεταψυχολογικό δοκίμιο για τη βία
Εμπειρίες παραμέλησης/κακοποίησης σε οικογένειες με γονική ψυχική διαταραχή
Phonological processing in poor readers
Αφιέρωμα: Κακοποίηση του παιδιού και νεανική βία
Προσεγγίσεις μελέτης πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής
Performance effects of self-focus
Bullying and violence in schools: An international perspective and findings in Greece
Το φαινόμενο των νέων του δρόμου στο Μεξικό
Η χρήση των οπτικών προκλητών δυναμικών στη διερευνηση της δυσγραφίας στα παιδιά
Προσαρμογή και ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του Ερωτηματολογίου Προσωπικότητας για Νέους της Eysenck (JEPI) στην Ελλάδα
Ποιοτική ανάλυση αναγνωστικών «λαθών»: Ταξινόμηση και κριτική θεώρηση ερευνητικών δεδομένων
Ανάλυση παραγόντων για το Ελληνικό WISC-III: Τομείς γνωστικής ανάπτυξης
Η αντίληψη συναισθημάτων ως γνωστική λειτουργία: Εγκυρότητα και κλινική εφαρμογή συστοιχίας νευροψυχολογικών δοκιμασιών σε υγιείς και ασθενείςμε εγκεφαλική βλάβη
Οντολογικά και επιστημολογικά προβλήματα της διάκρισης ανάμεσα σε φαινομενολογικές και επιστημονικές εξηγήσεις του φυσικού κόσμου: Μια αναπτυξιακή μελέτη στο χώρο της παρατηρησιακής αστρονομίας
Η συμβολή της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης στην απόκτηση λεξιλογίου
Επιδράσεις θυμικών και γνωστικών παραγόντων στον έλεγχο της δράσης
Development of a questionnaire to measure physical education teachers’ representations on instruction
Η επίδραση της σκηνής στην αναγνώριση αντικειμένων της:Πώς ερμηνεύεται αυτή;
Συστημικη και οικογενειακή θεραπεία:Κριτική ανασκόπηση των μετανεωτερικών εξελίξεων
Client narrative change in psychotherapy:A narrative processes approach
Ψυχοπαθολογίες και ψυχοθεραπείες στη μετανεωτεριστική εποχή:Αναζητώντας το υγιές
Σύγχρονες τάσεις της γνωστικής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας στη μετανεωτεριστική εποχή
Η επίδραση των πεποιθήσεων των γονέων σχετικά με τον έλεγχο της παιδικής συμπεριφοράς στην εφαρμογή πρακτικών πειθαρχίας
Βιβλιοπαρουσίαση
Εκτιμήσεις των μητέρων για τη συμπεριφορά των παιδιών και ψυχοκοινωνικες παράμετροι του οικογενειακού πλαισίου
Ο ρόλος των θετικών συναισθημάτων στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
Εκατό χρόνια ψυχανάλυση: Το φάσμα των εφαρμογών της
Psychotherapy integration: Thoretical, research and clinical developments
Οι διαταραχές της προσοχής στους φυσιολογικούςηλικιωμένους, σε ηλικιωμένους με ήπια νοητική διαταραχήκαι σε ασθενείς με νόσο Alzheimer
 

Αναζήτηση για:

Πλοήγηση με:
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο