Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας  

 
Τίτλος: Ψυχολογία Τόμος 6
Περιγραφή: Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία αποφάσισε να εκδώσει την Ψυχολογία, αυτό το περιοδικό που έχετε στα χέρια σας, για να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες ψυχολόγους να κοινοποιήσουν σε ένα έγκυρο επιστημονικό βήμα την εργασία τους και να πληροφορηθούν για την εργασία των συναδέλφων τους. Η Ψυχολογία δηλαδή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο καταλύτης που θα επιταχύνει την παραπέρα ανάπτυξη των ψυχολογικών σπουδών και της έρευνας στη χώρα. Προς το σκοπό αυτό, η Ψυχολογία θα δημοσιεύει άρθρα από κάθε περιοχή ή κλάδο της Ψυχολογίας. Τα άρθρα μπορούν να είναι είτε επισκοπήσεις ή να παρουσιάζουν εμπειρικές έρευνες.
Γλώσσα: el
Θέμα:  Ψυχολογία -- Περιοδικά
Psychology -- Periodicals
Περιεχόμενα:   Προλογικό Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
Γλωσσάρι
Απόκτηση της σημασίας των Λέξεων: Αντιστοίχηση λεξιλογικού και σημασιολογικου συστήματος
Διερεύνηση του ρόλου των προμετωπιαίων λοβών στην οργάνωση της αυτορρύθμισης και του αυτοελέγχου της κινητικής πρωτοβουλίας στα παιδιά
Γνωστικές και μεχαγνωστικες επιδράσεις στη διαδικασία απόδοσης αιτίων
Ο εθισμός υπό το πρίσμα της Βιοψυχολογίας και της Ψυχοφαρμακολογίας: Νευρωνικοί μηχανισμοί και η σημασία τους στη θεραπεία
Σχέσεις μεταξύ «ορθολογικότητας», αυτοεκτίμησης καισχολικής επίδοσηςσε μαθητές/τριες ελληνικών γυμνασίων
Αναζητώντας τη δομή της προσωπικότητας: Το μοντέλο των πέντε παραγόντων
Αρνητική κοινωνική ταυτότητα και κοινωνικο-δομικές συνθήκες: Η επίδρασή τους σε ταύτιση και σε αισθήματα δυσαρέσκειας
Πρόλογος
Πρόλογος
Κοινωνικές αναπαραστάσεις για τους πρόσφυγες και για την «προκατάληψη» σε δυο «μικτές» κοινότητες της Θεσσαλονίκης
Οικολογική θεώρηση στην Κοινωνική Ψυχολογία
Ο προσωπικός χώρος και η γειτονιά: Διαπολιτιστική έρευνα σε γειτονιές της Γενεύης, της Αθήνας και της Κεφαλλονιάς
Γνωστικά μοντέλα αλλαγής στερεοτυπών:Ο ρόλος της τυπικότητας των υποδειγμάτων
Τοπική και κοινωνική ταυτότητα:Μια κοινωνική-ψυχολογική ανάλυση της σχέσης του ατόμου με το φυσικό-κοινωνικό περιβάλλον
Κατασκευάζοντας την ελληνική εθνική ταυτότητα: Η περίπτωση των σχολικών βιβλίων ιστορίας
Μειονοτικές ομάδες:Έρευνα και παρέμβαση στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
Διομαδική στρέβλωση στη χρήση πληροφοριών για την πρόγνωση κίνδυνου από τον HIV
Αφομοίωση και εναρμόνιση: Διαπολιτιστικες επιδράσεις στις οικογενειακός αξίες των Ελλήνων της διασποράς
Αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς Ελλήνων μαθητών προς τους βορειοηπειρώτες και πόντιους μετανάστες συμμαθητές τους
Οι κοινωνικές διαστάσεις της εικόνας του εαυτού
Κοινωνική και ψυχολογική ανάλυση της οικογένειας: Αποτελέσματα από μια πανελλήνια δημογραφικη έρευνα
Το μοντέλο των Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας για παιδιά: Μια διαπολιτιστική μελέτη
Παλιννόσχηση: Η αντίληψη του ατόμου για την ισχύουσα κοινωνική πραγματικότητα και η διαμόρφωση των ρόλων των δυο φυλών
Πρόλογος
Teaching thinking:The role of general and domain-specific abilities in cognitive change
Combining instructional programs:How does the combination affect the efficiency of the programs?
Esperanto and the tower of Babel: A taxonomy of thinking
Teaching thinking: Programmes and evaluation
Ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της κριτικής σκέψης: Θεωρητικές αρχές και εφαρμογές στην παραγωγή του γραπτού λόγου
Η γνωστική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο: Γιατί, πώς, και με ποια αποτελέσματα;
Teaching thinking skills:The challenge of learning to teach
 

Αναζήτηση για:

Πλοήγηση με:
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο