Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η παθογένεια της αυθαίρετης δόμησης: ζητήματα συνταγματικότητας
Τίτλος:The pathogenesis of illegal building: issues of constitutionalism
Κύρια Υπευθυνότητα:Σιέβα, Νικολέττα Χ.
Επιβλέπων:Καραγεώργου, Βασιλική Ι.
Θέματα:Urban planning
Πολεοδομία
Πολεοδομικό και ανακατασκευαστικό δίκαιο -- Ελλάδα
City planning and redevelopment law -- Greece
Χωροταξικός σχεδιασμός -- Ελλάδα
Land use -- Planning
Keywords:το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης έλεγχο της συνταγματικότητας προστασία του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού ο γενικός κανόνας της κατεδάφισης
The problem of illegal building legality in urban planning rational urban planning the rule of demolition
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Καίριο και πολυδιάστατο για τη χώρα το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης, λαμβάνον τέτοιες διαστάσεις που αναπόφευκτα το φέρνουν διαρκώς στην επικαιρότητα. Οι συνεχείς απόπειρες «τακτοποίησης» των αυθαιρέτων κατασκευών έρχονται να επισφραγίσουν την αδυναμία της Πολιτείας να χειριστεί το θέμα. Η διοίκηση κωφεύει, η νομοθεσία υπακούει στα κελεύσματα του ταμειακού συμφέροντος και το ΣτΕ προβάλλει ως μοναδική ελπίδα προκειμένου να εμφιλοχωρήσει η νομιμότητα στον πολεοδομικό σχεδιασμό, με εργαλείο του τον έλεγχο της συνταγματικότητας των ανά τακτά χρονικά διαστήματα παραγωμένων νομοθετημάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης θα εξετάσουμε σφαιρικά το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης. Εκκινώντας από μία σύντομη έκθεση του ιστορικό νομοθετικού πλαισίου, ώστε να δούμε τις διαχρονικές επιλογές του νομοθέτη, συνεχίζουμε την ανάλυση των βασικών, αφορωσών στην αυθαίρετη δόμηση, εννοιών. Ακολούθως, αναλύεται πού ερείδεται η προστασία του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού, παρατίθεται ο γενικός κανόνας της κατεδάφισης και εξηγείται πότε η κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής είναι συνταγματικά ανεκτή. Εν συνεχεία, ως αναγκαίως συνεχόμενη με το υπό εξέταση θέμα, σχολιάζεται η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κρίση του Δικαστηρίου, αναφορικά με τη συνταγματικότητα των επίμαχων νομοθετημάτων και πώς, τέλος, νομοθεσία και νομολογία διαλέγονται για να διαμορφώσουν την παρούσα πολεοδομική εικόνα. Εν κατακλείδι, παρατίθενται συμπερασματικές σκέψεις επί του συνόλου των τεθειμένων ζητημάτων της παρούσας μελέτης.
Abstract:The primary purpose of this study is to investigate the problem of illegal building, a longlasting issue that has widely attracted media attention. The ongoing, but still unfruitful, attempts to regularize arbitrary constructions confirm the State’s failure to deal with this plague efficiently. The administration turn a blind eye to this situation and this fact, accompanied with the profit-oriented legislation, makes the Council of State seem as the only hope for legality in urban planning. This legality could only be obtained by checking intensively that all new laws are constitutional. In the first part, the study provides an overview of the historical legislative framework and more precisely important information for the options of legislative over time. Further, the study gives precise definitions of terms concerning the illegal building and then gives an analysis of all basic topics regarding the rational urban planning. Additionally, the rule of demolition is explained presenting at the same time all possibilities that demolition of unauthorized construction can be constitutionally tolerable. Last but not least, there are comments about the judgment of the Court regarding the constitutionality of legislation. In the end, there is a conclusion looking into the severe fallout of illegal building and listing all our conclusive thoughts on all the issues raised in this study.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 74-81
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_SievaNi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο