Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εξέλιξη του ιδεολογικού, προγραμματικού λόγου της ΝΔ (1974-2004)
Τίτλος:The evolution of the ideological, programmatic discourse of ND (1974-2004)
Κύρια Υπευθυνότητα:Στεφάτου, Ρουμπίνα Σ.
Επιβλέπων:Μοσχονάς, Γεράσιμος
Θέματα:
Keywords:ΝΔ, ιδεολογία, προγραμματικές θέσεις, μετασχηματισμός
ND, ideology, program positions, transformation
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία δίνει βαρύτητα στις μεταβολές του ιδεολογικού, προγραμματικού λόγου της ΝΔ, από την περίοδο της ίδρυσης της ΝΔ, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και έως και το 2004, όταν αρχηγός της ΝΔ, αναλαμβάνει ο Κώστας Καραμανλής ο νεώτερος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίμονη προσπάθεια των ηγετών της ΝΔ, να αναδείξουν την φιλελεύθερη πλευρά της ΝΔ και την ίδια στιγμή να απαλλαγούν από τους διχασμούς του παρελθόντος και το βαρύ παρελθόν της δεξιάς. Προσπάθεια η οποία διαφαίνεται σε όλες τις ιδεολογικές πλατφόρμες της ΝΔ, με επιτυχή όμως κατάληξη την περίοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή του νεώτερου. Στο πρώτο κεφάλαιο, η ελληνική κεντροδεξιά την περίοδο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ιδρυτή της παράταξης προασπίζεται το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, ιδεολογική πλατφόρμα μέσω της οποίας αποσκοπεί στην αποστασιοποίηση από το δικτατορικό καθεστώς και εν μέρει από την παράδοση της ΕΡΕ. Η ενδυνάμωση του φιλελεύθερου προφίλ της ΝΔ, διαφαίνεται μέσα από τις συγκλίσεις που εμφανίζει ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός με τον ελληνικό φιλελευθερισμό προδικτατορικά. Γεγονός είναι ότι οι πολιτικές πρακτικές της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου διαχωρίζουν τη ΝΔ από την προκάτοχό της ΕΡΕ, επισφραγίζοντας και το τέλος της εθνικοφροσύνης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, την περίοδο της ηγεσίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη φανερή είναι η στροφή της ΝΔ στον νεοφιλελευθερισμό στον οικονομικό τομέα στροφή με την οποία ο ηγέτης επιχειρεί να πάρει αποστάσεις από τον κρατισμό με τον οποίο ήταν συνδεδεμένος ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Φανερή μάλιστα είναι η μετατόπιση του πεδίου αντιπαράθεσης στο λόγο του από τα θεσμικά στα κοινωνικοοικονομικά θέματα, η υποχώρηση της αντικομμουνιστικής αντίληψης, η συγκυβέρνηση με τον Συνασπισμό και η ρητορική περί εθνικής συμφιλίωσης, κινήσεις που αναδείκνυαν την προσπάθειά του να πάρει αποστάσεις από τους διχασμούς του παρελθόντος και τη συντηρητική δεξιά. Στο τρίτο κεφάλαιο, την περίοδο Έβερτ γίνεται μία προσπάθεια της ΝΔ να στραφεί προς τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, προσπάθεια η οποία ωστόσο παρέμεινε ατελής λόγω της στροφής του ηγέτη της στον εθνικολαϊκισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο, κατά την ηγεσία του Κώστα Καραμανλή του νεώτερου γίνεται συστηματική προσπάθεια ανάδειξης του κοινωνικού φιλελευθερισμού, ιδεολογία η οποία φέρεται να έχει επιρροές και από την χριστιανοδημοκρατική οικογένεια. Η νέα αυτή ιδεολογική πρόταση, η ιδεολογία του μεσαίου χώρου όπως καθιερώθηκε, αποτέλεσε ένα κεντρομόλο εγχείρημα, το οποίο και στέφθηκε με επιτυχία. Εγχείρημα που σε αντίθεση με τις προηγούμενες ηγεσίες οδήγησε στην αποσιώπηση των διχασμών, αλλά και στην ενδυνάμωση του φιλελεύθερου προφίλ της ΝΔ.
Abstract:The current study gives a deep insight into the changes of the ideological, programmatic discourse of the centre-right New Democracy party, from the period of its foundation (1974) till the leadership of Costas Karamanlis Jr (2004). We focus at the effort of ND leaders in this period, to highlight the liberal side of the ND and at the same time to get rid of the discords and the hefty shadows of the right-wing past. This effort is evident throughout all ideological platforms of ND. In the first chapter, the center-right party during the period of Konstantinos Karamanlis, defends radical liberalism distancing itself from the dictatorship and partly from the tradition of the ERE. The reinforcement of the liberal profile of ND is evident through the convergences shown by radical liberalism with Greek liberalism before the dictatorship. The political practices of the first post-political period separates ND from its ERE predecessor. In the second chapter, during the leadership of Konstantinos Mitsotakis, the ND's shift to neoliberalism in the economic field is evident, a shift with which the leader is trying to distance himself from the statehood which the radical liberalism of Konstantinos Karamanlis was associated. Furthermore, his speech has been marked by his divergence from institutional to socio-economic issues, the distancing from anti-communism, the co-government with left-wing party Synaspismos and the rhetoric of national reconciliation. Following this way Kostantinos Mitsotakis tried to distance himself from the past and the conservative right-wing. In the third chapter, during Miltiadis Evert’s leadership, ND tried to embrace social liberalism, an effort which remained incomplete due to the turn of its leader to nationalism and populism. In the fourth chapter, under the leadership of Costantinos Karamanlis Jr, a constant effort has been made to promote social liberalism, an ideology which has influences from Christian Democratic parties. This new proposal, the centre-wing ideology, was more solid and successful. The new course dissolved the divisions of the past by embracing a liberal profile and separating from the previous leaderships.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 80-93
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_StefatouRo_1118M044.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο