Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η προσπάθεια εξιταλισμού των Επτανήσων κατά τη διάρκεια της Κατοχής: 1941-1943
Τίτλος:Italy’s attempts to italianize the Ioanian Islands during the Occupation
Κύρια Υπευθυνότητα:Αθανασίου, Αρτεμισία Κ.
Επιβλέπων:Παπαστράτης, Προκόπης, 1945-
Θέματα:
Keywords:Κατοχή, Ιταλία, Επτάνησα, imperium, Β΄ΠΠ, προπαγάνδα, εξιταλισμός
Occupation, World War Two, Italy, Eptanisa, imperium, propaganda, italization
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία εξετάζει τα μέτρα που έλαβε η ιταλική κατοχική διοίκηση των Επτανήσων κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ. Ειδικότερα θέτει ως στόχο να αναδείξει την προσπάθεια εξιταλισμού των κατοίκων του γεωγραφικού αυτού διαμερίσματος, που επιχειρήθηκε από τους Ιταλούς με τελικό στόχο την ενσωμάτωσή της περιοχής στο ιταλικό imperium μετά το τέλος του πολέμου. Τον Ιούνιο του 1941 δημιουργήθηκε το Γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων των Επτανήσων, το οποίο υποκατέστησε ουσιαστικά την ελληνική κυβέρνηση και αποτέλεσε το μοχλό υλοποίησης των φασιστικών επιδιώξεων. Μέσω του Γραφείου εκδίδονταν διατάγματα που ενείχαν ισχύ νόμων, επιβλήθηκε η αποκοπή της επικοινωνίας των δημόσιων φορέων με το κράτος της Αθήνας, εισήχθη η ιταλική γλώσσα ως υποχρεωτική σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες, δρομολογήθηκε η έκδοση ειδικού χαρτονομίσματος- της ιονικής δραχμής- , καθώς και καταργήθηκε η λειτουργία ελληνικών δημόσιων φορέων που αντικαταστάθηκαν από ιταλικούς. Η ιταλική προπαγάνδα μάταια προσπάθησε να συνδέσει τις αξιώσεις της με την παλαιότερη παρουσία των Ενετών στην περιοχή και την επιβίωση μιας «Ιόνιας φυλής» που επιζητούσε τη σύνδεση με τη μητέρα πατρίδα, υποδηλώνοντας αλυτρωτικές διαθέσεις που εντοπίζονταν μόνο στη σφαίρα του φαντασιακού. Η μελέτη αυτή στηρίχθηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και στις δύο εφημερίδες που εκδίδονταν από τις ιταλικές αρχές το διάστημα της κατοχής στην Κέρκυρα και την Κεφαλλονιά, στις σελίδες των οποίων δημοσιεύονταν οι αποφάσεις του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων.
Abstract:This thesis examines the measures taken by the Italian occupation authorities of the Ionian Islands during the Second World War. More specifically, it aims to underline the attempts to Italianize the population of this geographical region, the ultimate goal being its incorporation in the Italian Imperium following the end of the War. In June 1941 the Office of the Political Affairs of the Ionian Islands was established. It replaced the Greek Government and became the main instrument to materialize the fascist plans. This Office put forward numerous measures. These included legally binding decrees, the severance of communications between the various state services of the islands with their superiors in Athens. The study and use of Italian language became obligatory in schools and civil services, the introduction of a new currency-the ionian drachma- was initiated. Existing civil services of the Greek state were abolished and replaced by Italian authorities. The italian propaganda attempted in vain to connect its present claims with the past Venetian presence in the area, by promoting the fiction of an existing “Ionian race” seeking the connection with the motherland, in an effort to underline redeeming pretensions existing exclusively in the sphere of imagination. This thesis was based on the existing bibliography and on the two official newspapers printed by the Italian authorities which also published the decrees and decisions of the Office of the Political Affairs.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 109-115
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_AthanasiouAr.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο