Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Κομματικοί μετασχηματισμοί σε μετα-δημοκρατικό φόντο: η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ
Τίτλος:Party transformations in a post-democratic background: the case study of SYRIZA
Κύρια Υπευθυνότητα:Τσίκας, Κωνσταντίνος Α.
Επιβλέπων:Σεφεριάδης, Σεραφείμ Ι.
Θέματα:
Keywords:Μεταδημοκρατία, κρίση, Μεγάλη Ύφεση, κρίση εκπροσώπησης, επαγγελματικό εκλογικό κόμμα, κόμμα καρτέλ, κινηματικό κόμμα, κοινωνικά κινήματα, αγανακτισμένοι, κίνημα πλατειών, Σύριζα, Δημοψήφισμα, συνιστώσες Σύριζα, κινητοποίηση πόρων, πολιτική διαμεσολάβηση
Post-democracy, Crisis, Great Depression, Representation Crisis, Professional Electoral Party, Cartel Party, Movement Party, Social Movements, Indignation, Square Movement, Syriza, Referendum, Mobilization of Resources, Political Mediation
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αξιοποιώντας τη θεωρία της μετά-δημοκρατίας, καθώς και της έννοιας της παγκοσμιοποίησης την περίοδο της ύστερης νεωτερικότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται ως αποικιοποίηση του κράτους και της κοινωνίας από την αγορά, θα επιχειρηθεί η διερεύνηση ύπαρξης συγκλίσεων – αποκλίσεων, με το γνωστικό πεδίο της θεωρίας κομμάτων, προσδιορίζοντας ως μελέτες περίπτωσης το εκλογικό επαγγελματικό κόμμα, το κόμμα καρτέλ και το κινηματικό κόμμα. Κεντρικό αιτούμενο της εργασίας, αποτελεί η ανίχνευση διεπιφανειών των προαναφερόμενων κομματικών ιδεοτύπων με τα «μετά-δημοκρατικά χαρακτηριστικά», καθώς και πως αυτά συναντούν πεδίο εφαρμογής στο ελληνικό παράδειγμα. Οι διαπιστώσεις που θα προκύψουν, θα τεθούν υπό τη βάσανο της οικονομικής κρίσης του 2008 και των συλλογικών δράσεων κοινωνικής διαμαρτυρίας και κομματικής από-ευθυγράμμισης/επαν-ευθυγράμμισης, που αυτή δημιούργησε ως απότοκα. Επίκεντρο της ανάλυσης θα αποτελέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ως το κόμμα που ενώ, αρχικά, επιτέλεσε με απόλυτη επιτυχία τη λειτουργία της πολιτικής διαμεσολάβησης του «αντι-μνημονιακού» κινήματος, δείχνοντας να ξεπερνά το κρίσιμο ζήτημα της κρίσης αντιπροσώπευσης που είχε αναδυθεί, τελικά, μετά την ανατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και την υπογραφή του 3ου μνημονίου, οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη αποπολιτικοποίηση και όξυνση της κρίσης εμπιστοσύνης προς τα κόμματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η δομή της εργασίας είναι διττή: αφενός θα αποτυπωθεί το θεωρητικό πολιτικό πλαίσιο, το οποίο εκβάλλει στη διαλεκτική μεταξύ «μετα-δημοκρατίας» και κομματικής θεωρίας, υπό το φως ενός νέου περιβάλλοντος ανάπτυξης και διαμόρφωσης του κομματικού φαινομένου. Αφετέρου, θα επιχειρηθεί η θεωρητική του γείωση στην ελληνική περίπτωση, δίνοντας έμφαση στην «κινηματική-καρτέλ» τροχιοδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, από το 2004 έως σήμερα, φιλοδοξώντας να δώσει μια πρώτη απάντηση στα κρίσιμα «γιατί» αυτής της ‒φαινομενικά παράδοξης‒ οβιδιακής του μεταστροφής.
Abstract:The post-democracy theory and the concept of globalization in the era of postmodernity depicted as a domination of the state and society by the rules of the ‘market’, will be used to explore any possible convergence/divergence with the cognitive field of parties’ theory, by defining as case studies the following parties' ideotypes: a) electoral professional party, b) the party cartel and c) the movement party.The main objective of this thesis is to investigate any overlap of the aforementioned party models with the “post-democracy’s “ characteristics and how they apply to the greek paradigm. Drawing on the experience of Greece during the period 2008-15, a time marked both by the collapse of the consolidated two-partism and virtually unprecedented popular upheaval, the findings that emerge will be explored in the context of the turmoil of the 2008 economic crisis and its consequences as presented supra: an unprecedented eruption of the protest movement and the party-alignment/re-alignment.The analysis will focus on the case of SYRIZA as the party that initially accomplished the successful political mediation of the anti-austerity movement, seeming to tackle the emerged representation crisis of the last decade, but ultimately redounded in a bigger mistrust towards politicians and political parties in general, by capitulating to the neoliberal template, reneging on most of its electoral pledges, and crowning the act by ignoring the referendum result of 5 July 2015 when the 61.3% “No” vote against the troika proposals was turned into a compliant “Yes.”In view of the above, the thesis structure is twofold: on the one hand, it will depict/interpret the theoretical political context, between "post-democracy" and party theory, in the light of a new environment of development and formation of the party phenomenon. On the other hand, the theoretical output of the former will be grounded in the Greek case, with emphasis on SYRIZA's “movement-cartel” trajectory, aiming to give an initial response to the critical causality of its ostensibly paradoxical – ovidian transformation.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 118-131
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_TsikasKo_1117M033.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο