Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ριζοσπάστης Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος: η ζωή, η δράση και η ιδεολογία του, συμβολή στον ενωτικό αγώνα της Επτανήσου
Τίτλος:The radical Helias Zervos-Iakovatos:his life, his action and his ideology, contribution to the struggle for the Union of the Ionian islands
Κύρια Υπευθυνότητα:Γεωργοπούλου, Ανασταασία Μ.
Επιβλέπων:Θεοτοκάς, Νίκος, 1956-
Θέματα:
Keywords:Ηλίας Ζερβός- Ιακωβάτος , Ηνωμένο Κράτος Ιονίων Νήσων, Επτάνησος Βρετανική Προστασία, Ρομαντισμός, Φιλελεύθερος, Ιδεολογία, κομιτάτα Ενεργείας, Μεγάλη Ιδέα, Ανατολικό Ζήτημα, Ατομικά δικαιώματα, Πολιτικά δικαιώματα, κοινωνικές εγγυήσεις, κοινωνική διαστρωμάτωση Επτανήσου, Σαιν Σιμόν, Προυντόν ,Πλάτων, Εθνική Γλώσσα.
Helias Zervos-Iakovatos, Union of the Ionian islands, Ionian Islands, British Protection, Romanticism, Liberalism, Ideology, Comitati d’Azione, Great Idea, Eastern Issue, Individual Rights, Political Rights, Social Guarantee, Social Stratification of the Ionian islands, Saint-Simon, Proudhon, Plato, National Language.
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η μελέτη αυτή εστιάζει στην ιδεολογία του Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου και στη συμβολή της στο Ριζοσπαστικό αγώνα της Επτανήσου. Ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος υπήρξε μία από τις ηγετικές προσωπικότητες του Ριζοσπαστικού κινήματος. Ο Ριζοσπαστισμός βρήκε την πρακτική του έκφραση στο Ριζοσπαστικό Κόμμα το οποίο απέκτησε ευρύτερη απήχηση στα αστικά και λαϊκά στρώματα της Επτανήσου και είχε διπλό προσανατολισμό: Εθνικό και Κοινωνικό. Έτσι το αίτημα για άρση της Προστασίας και Ένωση με την Ελλάδα συνδυάστηκε με εκείνο της Κοινωνικής δικαιοσύνης και λαϊκής κυριαρχίας. Η ζωή, η δράση και ο δημόσιος λόγος του σφράγισαν την πορεία του από το 1843 (1 Δεκεμβρίου, χρόνος θεμελίωσης Ριζοσπαστισμού) – 1857 χρόνος πολιτικής επικράτησης στο Ριζοσπαστικό κόμμα του Κωνσταντίνου Λομβάρδου εκπροσώπου της νεώτερης τάσης στο εσωτερικό του, «των ενωτιστών». Ο τελευταίος, ηγούμενος του Ριζοσπαστικού αγώνα, οδήγησε τη Βουλή στο Ενωτικό ψήφισμα της 20ης Ιουνίου 1857 το οποίο θα σηματοδοτήσει την κρίση στο εσωτερικό του κόμματος αυτού, κρίση η οποία θα εκδηλωθεί έντονα αργότερα (από το καλοκαίρι του 1858) για να καταλήξει σε πλήρη διάσταση στη ΙΒ’ Βουλή (2/1862 – 7/1863). Στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του Ζερβού συνέδραμαν στοιχεία όπως: η καταγωγή, προσωπική μελέτη, βιώματα καθώς και η γεωγραφική θέση της γενέτειρας του η οποία ευνοεί τον πολιτισμικό διάλογο Ανατολής και Δύσης. Ο Ζερβός έχοντας βαθιά επίγνωση του ιδιαίτερου πολιτισμικού ρόλου του Ελληνισμού προσαρμόζει τα ευρωπαϊκά πολιτισμικά πρότυπα στην πολιτικοκοινωνική εμπειρία της Επτανήσου. Η περιρρέουσα επαναστατική ιδεολογική ατμόσφαιρα σε συνάρτηση με τις ιδιομορφίες της κοινωνικής και οικονομικής δομής της Επτανήσου, τη σημασία των οποίων αναδεικνύουν τόσο η Μαρξιστική σχολή, όσο και εκείνη των Annales καθώς επίσης και η προσωπική του διαδρομή συνέβαλαν στην ιδεολογική του συγκρότηση. Για αυτό το λόγο επιχειρείται μία συνεξέταση του Ζερβού με Ευρωπαίους διανοούμενους και πολιτικούς (Μαντσίνι, Προυντόν, Σαιν Σιμόν, Ρ. Όουεν) σε μία προσπάθεια, ανίχνευσης ιδεολογικών δανείων. Ταυτόχρονα ερευνώνται οι ιδεολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδας οι οποίες ενισχύονται από ιστορικά και πολιτικά γεγονότα καθώς και από τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων. Επιπλέον η μελέτη αυτή μας επιτρέπει να δούμε το σύστημα ιδεών του με τις ιδιαίτερες τοποθετήσεις του (Πολιτειακό, Θρησκεία, Γλώσσα, Μεγάλη Ιδέα). Εντυπωσιάζει η περιγραφή του για ενδεχόμενη λύση του Ανατολικού Ζητήματος καθώς και η κοινωνιολογική και πολιτική προσέγγιση της Ελλαδικής Κοινωνίας.
Abstract:This MA thesis focuses on the ideology of Helias Zervos-Iakovatos and its contribution to the radical struggle of the Ionian Islands. Helias Zervos-Iakovatos was one of the leading figures of the Radical movement. Radicalism was expressed through the Radical Party that acquired wider appeal upon the bourgeois and popular classes of the Ionian islands and had a double orientation: National and Social. As a result, the demand for the abrogation of Protection and the Union with the rest of Greece was combined with that of Social Justice and respect for the popular sovereignty. The life, action and public speeches of Helias Zervos-Iakovatos marked the course of the Party from 1843 (1st December, year of the foundation of the Radical movement) to 1857, year of political victory of Constantinos Lombardos, representative of the new trend in the Radical Party. Constantinos Lombard, leader of the Radical struggle, lead the Parliament towards the Integrative vote of the 20th of June 1857, which would signal the crisis in the interior of the party, starting from the summer 1858 and culminating into total separation in the 12th Parliament (2/1862-7/1863). Some of the elements that contributed towards the formulation of Zervos’ ideology are his origins, personal study, experiences as well as the geographical location of his birthplace that was proved fruitful for promoting the dialogue between East and West. Zervos, deeply aware of the special cultural role played by Greek people, adapted the European cultural models to the socio-political experience of the Ionian Islands. The surrounding revolutionary and ideological atmosphere together with the peculiarities of the social and economic structure of the Ionian islands, the importance of which was embraced by the Marxist School as well as by the Annales, in conjunction with his personal pathway, contributed to Zervos’ ideological formation. For these reasons, a closer examination of Zervos together with other pivotal European intellectuals and politicians (Mantsini, Proudhon, Saint-Simon, R.Owen) is endeavoured so that we can seek ideological kinships. At the same time, the ideological interconnections between Europe and Greece that would be reinforced by historical and political events as well as by the competition of the Great Powers are explored. Furthermore, this research allows us to explore the system of ideas with its special aspects. (Clientelism, Religion, Language, Great Idea) Zervos’ description of a potential solution in the Eastern Issue as well as his sociological and political approach of Greek society must be considered as a remarkable issue.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 138-148
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_GeorgopoulouAn.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο