Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εκπαίδευση ως εθνοκρατικός θεσμός: πρωτοβάθμια σχολεία κατά την επαναστατική και καποδιστριακή περίοδο (1821-1831)
Τίτλος:Education as an ethnocratic institution: primary schools during the revolutionary and Kapodistrian period (1821-1831)
Κύρια Υπευθυνότητα:Λιβιεράτος, Μάριος Γ.
Επιβλέπων:Κουλούρη, Χριστίνα
Θέματα:
Keywords:Ιστορία της εκπαίδευσης, σχολικό δίκτυο, Ελληνική Επανάσταση, καποδιστριακή περίοδος, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλληλοδιδακτική μέθοδος, νεωτερικότητα, θεσμός της εκπαίδευσης
History of education, school network, Greek Revolution, Kapodistrian period, primary education, peer tutoring training module, modernity, institution of education
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στις περιοχές που αποτέλεσαν το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και της διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια (1821-1831). Η συγκεκριμένη εργασία καταπιάνεται με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο να μελετηθεί ο τρόπος διαμόρφωσης της εκπαίδευσης ως εθνοκρατικού θεσμού κατά τη μετάβαση από την αυτοκρατορία στο έθνος-κράτος, αλλά και να παρουσιαστεί το εύρος του σχολικού δικτύου της συγκεκριμένης περιόδου. Η έρευνα έδειξε ότι οι Έλληνες από την πρώτη στιγμή της Επανάστασης ενδιαφέρθηκαν για τα εκπαιδευτικά ζητήματα και μέσα από συλλογικές ενέργειες προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Η προσπάθεια αυτή έγινε πιο έντονη κατά τη διακυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς εμφανίστηκαν μια σειρά από νεωτερικά στοιχεία που επιδρούν καταλυτικά στη διαμόρφωση του θεσμού της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα αναδεικνύει ένα πυκνό σχολικό δίκτυο, που επιβεβαιώνει την άποψη ότι η αρχή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η έναρξη της Επανάστασης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της Επανάστασης του 1821 εντοπίζονται τα οργανωτικά θεμέλια της εκπαίδευσης και αναπτύσσονται οι βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα συμβάλουν στην πορεία και στην εξέλιξη της ελληνικής εκπαίδευσης στα πρώτα χρόνια ύπαρξης του ελληνικού κράτους.
Abstract:The particular dissertation aims at studying the educational activity in the areas that constituted the first independent Greek state during the Revolution and the governance of Ioannis Kapodistrias (1821-1831). The specific study focuses on primary education in order to study how education is shaped as an ethnocratic institution during the transition from empire to nation-state, but also to present the range of the school network of this period. The research revealed that Greeks from the first moment of the Revolution were interested in educational issues and through collective actions tried to form an educational system. This effort became more intense during the governance of Ioannis Kapodistrias, as a number of modern elements appeared that had a determining effect on the formulation of the institution of education. In this context, the research highlights a dense school network that confirms the thesis that the beginning of the Greek educational system is the beginning of the Revolution. Consequently, during the Revolution of 1821 the organizational foundations of education were identified and the basic educational activities were developed that would contribute to the development and progression of Greek education in the early years of the Greek state.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 101-103
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_LivieratosMa_1118M010_(1).pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο