Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οι σχέσεις ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2017 και οι προοπτικές συμπόρευσης
Τίτλος:The relations between PASOK and SYRIZA the period 2012-2017 and the prospects of collaboration
Κύρια Υπευθυνότητα:Ρούκος, Χρήστος Π.
Επιβλέπων:Μοσχονάς, Γεράσιμος
Θέματα:
Keywords:ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, συνεργασία, συμπόρευση, σχέσεις κομμάτων
PASOK, SYRIZA, cooperation, collaboration, party relations
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις σχέσεις που διαμορφώθηκαν μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2017 καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν για μια ενδεχόμενη συνεργασία των δύο χώρων, είτε σε κυβερνητικό είτε σε εκλογικό επίπεδο. Η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα και η υιοθέτηση μνημονιακών μέτρων από τα μέσα του 2010, οι διπλές εκλογές του 2012 καθώς και η αυξανόμενη απογοήτευση και δυσαρέσκεια μεγάλου μέρους των πολιτών απέναντι στα δύο κραταιά κόμματα που κυβέρνησαν την χώρα σε όλη την διάρκεια της Μεταπολίτευσης, αποτέλεσαν παράγοντες που αναδιαμόρφωσαν το πολιτικό και κομματικό σκηνικό της Ελλάδας με αποτέλεσμα να καταστήσουν τις συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων απαραίτητες και έως ένα βαθμό υποχρεωτικές ούτως ώστε να μπορέσει να σχηματιστεί μια σταθερή κυβέρνηση. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά την εκλογική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, όλο και περισσότερα στελέχη και των δύο χώρων εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους για τις σχέσεις που επικρατούν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ καθώς και για το εάν υπάρχουν προοπτικές για μια συμπόρευση και συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο. Μέσα από τις ομιλίες των βουλευτών καθώς και των προέδρων των δυο κομμάτων στην Βουλή, τις ανακοινώσεις και τα σχόλια που εξέδωσαν τα Γραφεία Τύπου τους, τα άρθρα και τις αναρτήσεις τους στα ΜΚΔ καθώς και από την παρουσίαση απόψεων σημαντικών ακαδημαϊκών και πρώην στελεχών και των δύο χώρων, θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί το πως αντιλαμβάνεται αλλά και το πως ορίζει ο ένας χώρος τον άλλον και εν τέλει, το αν υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που επισημαίνονται και από τα δύο κόμματα για να καταστεί εφικτή μια πιθανή συνεργασία μεταξύ τους. Συμπερασματικά, μέσα από την ανάλυση του υλικού που αναφέραμε, καταλήγουμε στο ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χώρων είναι εξαιρετικά εχθρικές και ως εκ τούτου δεν φαίνεται προς το παρόν πιθανή μια κυβερνητική ή γενικότερη συνεργασία ανάμεσα στα δύο αυτά κόμματα.
Abstract:In the present thesis we will try to investigate the relations formed between Panhellenic Socialist Movement (PASOK) and Coalition of Radical Left (SYRIZA), from 2012 to 2017, as well as the prospects that exist for a potential collaboration between the two sides, whether at governmental or at electoral level. The economic crisis that struck Greece and the adoption of memorandum measures since mid-2010, the twin elections of 2012 as well as the growing disappointment and dissatisfaction of a large part of the citizens against the two strong parties that ruled the country throughout the Transition (Metapolitefsi), were factors that reformed the political and party scene of Greece, making inter-party cooperation necessary and, to a certain extent, mandatory, so that a stable government can be formed. Thus, in recent years, and especially after the electoral rise of SYRIZA, more and more executives of both parties publicly express their views on the relations between PASOK and SYRIZA as well as whether there are prospects for collaboration and cooperation at governmental level. Through the speeches of the deputies and the presidents of the two parties in the Hellenic Parliament, the announcements and the comments issued by their Press Offices, their articles and their posts at social media as well as from the presentation of views of important academics and former executives of both sides, an effort will be made to present how they perceive each other, but also how the one side defines the other, and ultimately, whether there are all those conditions that are flagged by both parties to make feasible a likely collaboration between them. In conclusion, through the analysis of the material we mentioned, we end up that the relations between the two parties are extremely hostile and therefore no governmental or general cooperation between these two parties seems to be possible for the moment.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 98-115
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_RoukosCh.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο