Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Συνέδρια Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα  

 
Τίτλος: [7ο] Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα : 7ο Επιστημονικό Συνέδριο [του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα], Πάντειο Πανεπιστήμιο, 21-24 Απριλίου 1999
Θέμα: Δύναμη (Κοινωνικές επιστήμες)
Πολιτική επιστήμη -- Ελλάδα
Περιεχόμενα:   Οι επιδράσεις των υπερεθνικών δομών της ευρωπαϊκής ένωσης στο σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα
Η εκκλησία ως φορέας άσκησης εξουσιαστικής δράσης
Η ιστορικότητα του «εθνικού ρόλου» της εκκλησίας της Ελλάδος: έθνος ελληνικό ή έθνος ελληνορθόδοξο:
Η εκτελεστική εξουσία νομοθετεί Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (1976 -1997)
Η συζήτηση για τη θεσμοποίησητων κοινωνικών κινημάτωνΘεωρητικές προσεγγίσεις Διαμόρφωση εξουσιαστικών δομών στις εργασιακές σχέσεις. Εργατικό κίνημα, συνδικαλισμός και κοινωνικά κινήματα (περιβάλλοντος, γυναικείο κ.λπ.)
Ενδο-καπιταλιστικές αντιθέσεις και διανομή του εισοδήματος: ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας
Το βάρος του παρελθόντος και οι αβεβαιότητες του μέλλοντος. Συγκρούσεις ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα και την κυβέρνηση για το ζήτημα της "επετηρίδας"
Υποαντιπροσώπευση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της σχολικής εκπαίδευσης μια όψη ανισοκατανομής της εξουσίας στους σχολικούς μηχανισμούς
Δημοκρατία και Δίκαιο:Ανομικά φαινόμενα και εξουσιαστικές πρακτικές στον ελληνικό δημόσιο χώρο
Ισχύς και Επικοινωνία: Δομές Διακυβέρνησης του Επικοινωνιακού Συστήματος
Πολιτικές απασχόλησης και σχέσεις εξουσίας
Ο ιδεολογικός και εξουσιαστικός λόγος της εκκλησίας της Ελλάδος και των παλαιοημερολογιτών
Νέες μορφές περιφερειακής διοίκησης και διαχείρισης δημοσίων πόρων:πολιτικοί μετασχηματισμοί του χωρικού μοντέλου εξουσίας
«Ο δικός μας άνθρωπος»: συγκρούσεις, συγκλίσεις και προσαρμογές σε μια πολυπολιτισμική περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας
Δομές και σχέσεις εξουσίας:σε αναζήτηση ενός πλαισίου ανάλυσης
Εκφάνσεις από τη «Νεοορθόδοξη» Αναπαραγωγή της «Κοινότητας» (Gemeinschaft)
Εκπαίδευση και εξουσία.Οι νέες ρυθμίσεις για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων:Ένταση των μηχανισμών ελέγχου, χειραγώγησης και υποταγής
Στάδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Είναι εν εξελίξει ένα νέο στάδιο της σήμερα;
Δικαίωμα απάντησης και «Αυτόρρυθμιση» στην τηλεόραση
Το Παρελθόν ως Εξουσία
Τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ: μέσα μαζικής επικοινωνίας ή μέσα τοπικής εξουσίας;
Φύλο και Τάξη στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η μελέτη των βιομηχανικών εργατριών στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας / ένδυσης μέσα από τις εργασιακές τους σχέσεις και το συνδικαλισμό.
Η προβληματική της πατρωνίας - πελατείας και το πολιτικό πεδίο
Το περιεχόμενο και η ιστορική σημασία του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα
Το δικαίωμα της γυναίκας στην Ελληνική Δικαιοσύση
Εξουσιαστικές δομές στις εργασιακές σχέσεις: συνέχεια και ασυνέχεια στις εργοδοτικές στρατηγικές ελέγχου σε μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις
Από τη διδασκαλία στα προγράμματα.Γνώση και εξουσία στο σημερινό πανεπιστήμιο
Συγκέντρωση κεφαλαίου στην ελληνική βιομηχανία και πολιτικές συνέπειες
Αγρότες, κράτος και εξουσία στην Ελλάδα(1981-1996)
Πολυκλαδικοί όμιλοι στην ελληνική οικονομία και μηχανισμοί «διαπλοκής συμφερόντων» με την πολιτική εξουσία
Οι σχέσεις πολιτικής-στρατού στην εποχή της παγκοσμιοποίησηςΗ ελληνική περίπτωση
Τα σπορ ως «θέαμα» και εμπόρευμα και οι νέοι: η διαπλοκή επιχειρήσεων των σπορ, των MME και του κράτους και η προσπάθεια χειραγώγησης των νέων
Το πανεπιστήμιο στη δίνη του νεοφιλελευθερισμού
Πρόλογος
Κράτος και συνεταιρισμοί στη μεταπολίτευση (1974-1998)
Διαδικασίες αξιολόγησης και εξουσιαστικές σχέσεις στην εκπαίδευση
Ζητήματα σχετικά με το αστικό και πολιτικό στοιχειό στη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα: οι πρακτικοί όροι συγκρότησης ενός κοινωνικό-ιστορικού πράττειν
Πανεπιστήμιο: οι όροι του πλέγματος των σχέσεων εξουσίας
Η οικογένεια στα πλαίσια της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας: ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικογένειας
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ΔΕΚΟ και η κρίση της δημόσιας επιχείρησης στην Ελλάδα
Η αυτοκέφαλη εκκλησία της Ελλάδος μεταξύ κράτους και έθνους
Η πολιτική για τη Θράκη, από την ελλαδική και τουρκική δομή εξουσίας, από το 1974 έως το 1989 και ο ρόλος του νάτο
 

Αναζήτηση για:

Πλοήγηση με:
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο